Predaj stravných lístkov na mesiac OKTÓBER - 2016

Stravné lístky na Október 2016 sa budú predávať v týchto dňoch:

26.09.2016 od 7:00 - 08:00, 10:00 - 14:00
27.09.2016 od 7:00 - 08:00, 10:00 - 14:00
28.09.2016 od 7:00 - 08:00, 10:00 - 14:00
29.09.2016 od 7:00 - 08:00, 10:00 - 14:00
30.09.2016 sa nepredávajú lístky - uzávierka

3.10.2016 od 7:00 - 08:00, 10:00 - 14:00
4.10.2016 od 7:00 - 08:00, 10:00 - 14:00
5.10.2016 od 7:00 - 08:00, 10:00 - 14:00

Režijné náklady na 1 mesiac: 2,00 €

Škôlka:      19 dní x 1,12 = 21,28 + 2,00 = 23,28 €
1. - 4.roč.: 19 dní x 0,95 = 18,05 + 2,00 = 20,05 €
5. - 9.roč.: 19 dní x 1,01 = 19,19 + 2,00 = 21,19 €

Pri úhrade cez internet alebo poštovou poukážkou je potrebné uvádzať vždy variabilný symbol a meno a priezvisko žiaka, nie rodiča!

Každý nový stravník (žiak) musí mať podpísanú prihlášku na stravu od rodiča.

Prihlášku je možné stiahnuť TU.

Čítať Ďalej

Rada školy

Dňa 28. septembra 2016 o 16.30 sa v multimediálnej učebni uskutoční zasadnutie Rady školy pri ZŠ, Klačno 4/2201, Ružomberok.

Výlet na Čebrať

16.9.2016 sme sa spolu so žiakmi 9.F a 8.F vydali na strmú cestu do svahov prírodnej dominanty Ružomberka - Čebraťa. Výhľad, aj keď nebol úplne ideálny, bol krásnou odmenou za vynaloženú námahu.

Vylet na Cebrat 1   Vylet na Cebrat 2   Vylet na Cebrat 3

Čítať Ďalej

Predĺžená prevádzková doba ŠKD

Ďalšou novinkou, ktorú sme pripravili v tomto školskom roku, a poteší najmä rodičov prvého stupňa s deťmi v družine je, že družina je otvorená až do 17:00. 

Ponuka záujmových krúžkov na tento školský rok

1. stupeň:
REA deti Mgr. J. Baďová 1. - 4. ročník
Futbalový Mgr. T. Marková 1. - 4. ročník
Dobrodružný L. Smieška 2. - 4. ročník
Relaxačný 1 Mgr. Z. Smiešková 1.A
Relaxačný Mgr. Z. Smiešková 2. - 4. ročník
Gymnastika I Mgr. J. Bánovčinová 1. - 3. ročník
Gymnastika II. Mgr. Z. Socháňová 4. - 9. ročník
Šachový krúžok - p. Hajtmanský

2. stupeň:
Stolnotenisový Mgr. J. Gálik
Futbal na umelej tráve Mgr. J. Gálik
Športový Mgr. J. Gálik
Počítačový 5. - 9. ročník Mgr. L. Jančiová
Zaujímavosti v geografii Mgr. D. Fabianová
Zvedavci 6.A D. Fabianová
Športovo - turistický Mgr. T. Marková
Hravá slovenčina pre 9. ročník Mgr. E. Jacková
Pomáhame v nemeckom jazyku PaedDr. J. Šalantyová
Športové hry PaedDr. J. Šalantyová
Prírodovedný Mgr. V. Filippová
Chovateľsko - pestovateľský Mgr. L. Jančiová
Šachový krúžok - p. Hajtmanský

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates