Oznam ŠKD

Potrebné tlačivá pre zápis detí do ŠKD si môžete stiahnuť na nasledujúcich odkazoch:

Prihláška do ŠKD 2015/2016
Zápisný lístok 2015/2016

Mesačný poplatok za ŠKD je 10,- €. Za mesiac september platia rodičia pri zápise. Nasledujúce mesiace (od októbra) sa platí štvrťročne.

ŠKD bude v prevádzke od 3.9.2015 od 6:00 hod do 16:30 hod

Stravné lístky na mesiac SEPTEMBER - 2015

Každý nový stravník (žiak) musí mať podpísanú prihlášku na stravu od rodiča. Budem dávať peňažné poukážky.
Režijné náklady na 1 mesiac: 2,00 €

Škôlka: 19 dní x 1,12 = 21,28 + 2= 23,28€

1.- 4.roč. 19 dní x 0,95 =18,05 + 2=20,05€ 5.- 9.roč. 19dní x 1,01 = 19,19 + 2=21,19€

Pri úhrade cez internet alebo poštovou poukážkou uvádzať vždy variabilný symbol a meno a priezvisko žiaka, nie rodiča!
Prosím stravníkov, aby si prišli prevziať stravné lístky v uvedenom čase.

Oznam školskej jedálne

Stravné môžete hradiť bankovým prevodom na číslo účtu: 5070687816/0900

Pri úhrade zadajte variabilný symbol stravníka, meno a triedu stravníka. Variabilné symboly ostávajú nezmenené.

Po úhrade je potrebné prísť s dokladom o zaplatení (vytlačený príkaz o úhrade, ústrižok poštovej poukážky) + vypísaná prihláška na stravovanie do ŠJ a prevziať si stravné lístky.

Len stravník, ktorý má stravné lístky, má nahlásené obedy v ŠJ.
Číslo tel. ŠJ - 044/ 4304047


Ďakujem za pochopenie.

Oznam školskej jedálne

Prihlášku na stravovanie na školský rok 2015/2016, budem dávať v týchto dňoch:
27.08.2015 od 8:00 - 12:00
28.08.2015 od 8:00 – 12:00

Prihlášku je možné stiahnuť TU.

Stravné lístky budem predávať na september 2015 v týchto dňoch:
31.8.2015 od 8:00 - 12:00
2.9.2015 od 8:00 - 12:00
3.9.2015 od 8:00 - 14:00
4.9.2015 od 8:00 - 14:00

Režijné náklady na 1 mesiac - 2,00 €

Škôlka:
19 dní x 1,12 = 21,28 + 2 = 23,28€

1.- 4.roč. 19 dní x 0,95 =18,05 + 2=20,05€
5.- 9.roč. 19dní x 1,01 = 19,19 + 2=21,19€

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates