2%

Vážení rodičia,

dovoľujem si Vás poprosiť v mene Občianskeho združenia Červená ruža a v mene školy o darovanie 2% z Vašej dane. Prostriedky, ktoré Občianske združenie získava, pomôžu výrazným spôsobom zlepšiť materiálne vybavenie školy a prispieť k skvalitneniu nášho hlavného poslania. Získané prostriedky použijeme vo všetkých oblastiach výchovno - vzdelávacieho procesu. Pre viac informácií kliknite sem.

Za pochopenie a iniciatívnu pomoc Vám vopred ďakujem.

PaedDr. Mojmír Šrobár, riaditeľ školy  

Pytagoriáda 2018

V impozantných priestoroch dvorany kultúrneho domu sa už tradične každoročne koná okresné kolo PYTAGORIÁDY. V tomto školskom roku sa najlepšie umiestnili šiestaci z našej školy. Timotej Božek obsadil prvé a Jakub Ovšák tretie miesto. Terézia Díťetová z piateho ročníka bola s počtom bodov 19 úspešnou riešiteľkou. Za reprezentáciu školy ďakujeme a blahoželáme.

Biologická olympiáda 2018

Lenka Líšková z IX. A triedy postúpila v Biologickej olympiáde kategória E - odbornosť botanika do krajského kola. V okresnom kole , ktoré sa konalo 11. 4. 2018 v priestoroch CVČ Elán , predviedla bez zaváhania svoje vedomosti o rastlinách lesných biotopov. Súťažiaci sa musia popasovať s podrobnými informáciami o 50 rastlinách daného biotopu, s ich slovenskými aj latinskými názvami. Samotná súťaž pozostáva z praktickej časti – predloženie herbára, poznávanie rastlín a z teoretickej časti – písomný test. Krajské kolo bude ešte o čosi náročnejšie, ale veríme, že Lenka to zvládne výborne, tak ako aj predošlé 2 ročníky. Držíme jej palce.

Biologicka_olympiada_2018_1 

Okresné kolo Pytagoriády 2018

Aj tento rok sa nám opäť darilo. V okresnom kole Pytagoriády boli úspešní - v kategórii P3: Matej Zvada – 1. miesto, Tomáš Gálik – 2. miesto. V kategórii P4 bola najúspešnejsia Lenka Ludrovcová. Srdečne blahoželáme!

Okresne_kolo_Pytagoriady_2018_1  Okresne_kolo_Pytagoriady_2018_2  Okresne_kolo_Pytagoriady_2018_3

Predaj stravných lístkov na mesiac MÁJ - 2018

Stravné lístky na mesiac MÁJ 2018 si môžu žiaci prevziať v týchto dňoch:

25.04.2018 od 8:00 - 13:00
26.04.2018 od 8:00 - 14:00
27.04.2018 od 7:00 - 14:00
 
Režijné náklady na 1 mesiac: 2,00 €

Škôlka:     21 dní x 1,12 = 23,52 + 2,00 = 25,52 €
1. - 4.roč.: 21 dní x 0,95 = 19,95 + 2,00 = 21,95 €
5. - 9.roč.: 21 dní x 1,01 = 21,21 + 2,00 = 23,21 €

Elektronické odhlasovanie obedov je dostupné na stránke: https://zsklacnork.edupage.org/login/?

Čítať Ďalej

CARROL'S WONDERLAND - OKRESNÁ SÚŤAŽ V PREDNESE V ANGLICKOM JAZYKU

Tak, máme STRIEBRO! a postarala sa nám o to STELLA DUDÁKOVÁ zo 4.B. Stelka v ťažkom konkurenčnom prostredí ustála a s ľahkosťou odprezentovala svoje vedomosti. No, talent sa v nej nezaprel a láska k EGLISH SPEAKING COUNTRIES taktiež. PLEASE, BRING OUR CONGRATULATIONS!

Carrols_Wonderland_1  Carrols_Wonderland_2  Carrols_Wonderland_3

Čítať Ďalej

Postup na Majstrovstvá Kraja vo volejbale

V piatok 6.4.2018 sa naše chlapčenské družstvo prebojovalo na MK vo volejbale, keď, ako víťazná škola okresu Ružomberok, nastúpila proti ZŠ Čs. Brigády z Liptovského Mikuláša. Zápas sme úspešne zvládli v pomere 2:1. Chlapcom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole.

Postup_na_Majstrovstva_Kraja_vo_volejbale_1 

Ovládame aj chémiu

Dňa 23.3.2018 sa v priestoroch ZŠ Sládkovičova v Ružomberku uskutočnilo Okresné kolo Chemickej olympiády kat. D. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci 9.A a to Branislav Nižnanský - 2. miesto a Lenka Líšková - 7. miesto. Obidvom úspešným riešiteľom blahoželáme a Braňovi budeme držať palce v krajskom kole.

Ovladame_aj_chemiu_1  Ovladame_aj_chemiu_2 

Svetový deň stolného tenisu pre všetkých

Naša škola sa zapojila do "Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých." V týždni od 4.42018 do 10.4.2018 sa u nás uskutočnia triedne súboje v kolotoči. Takisto všetkých pozývame na stolnotenisovú exhibíciu, ktorá sa uskutoční v športovej hale T 18 v piatok 6.4.2018 o 17:00. Vstup je zdarma.

Svetovy den  stolneho tenisu pre vsetkych

Program projektu „Zdravý chrbátik“

   Projekt Zdravý chrbátik je celoslovenský projekt, ktorý organizuje OZ Za zdravší život. Projekt je pod záštitou Ministerstva školstva a financovaný Národným športovým centrom. Odborným garantom projektu je pán doc. MUDr. Robert Rusnák, PhD., ktorý je prednostom Neurochirurgickej kliniky, ÚVN v Ružomberku a predsedom OZ Za zdravší život.

Hlavným cieľom projektu je predchádzať deformitám chrbtice a chybnému držaniu tela u detí. Projekt je zameraný na žiakov prvého stupňa základných škôl a deti v predškolskom veku (5-6 rokov).

V rámci projektu sa pani Mgr. Zuzana Smiešková zúčastnila školenia, ako s deťmi správne cvičiť zdravotné cvičenia a ako stimulovať ich držanie tela počas dňa. Keďže absolvovala školenie môže s deťmi tieto prvky uplatňovať v škole.

Čítať Ďalej

Kreatívne dokreslené 2018

Dňa 20. marca sa v priestoroch CVČ Elán uskutočnilo vyhodnotenie 2. ročníka okresnej výtvarnej súťaže“ KREATÍVNE DOKRESLENÉ“. Do súťaže sa zapojilo 13 ZŠ okresu Ružomberok s celkovým počtom prác 145. Dokresloval sa obrázok“ Vodopád“. Medzi ocenenými prácami boli i práce našich žiakov. Všetkým oceneným žiakom blahoželáme!

I. kategória /1. -3. ročník/ Alžbeta Svrčanová 2.A, Mariana Pavúková 3.B
II. kategória /4.- 6.ročník/ Lenka Ludrovcová 4.A, Odia Gueye 4.A
z 5. ročníka Lea Jeleníková, Andrej Gejdoš, Alexandra Budiaková
III. kategória /7. - 9.ročník/ Miriama Pavúková, Alexandra Mičudová, Karolína Zachová z 8. ročníka

Kreativne_dokreslene_2018_1  Kreativne_dokreslene_2018_2  Kreativne_dokreslene_2018_3

Čítať Ďalej

Čitateľský oriešok 4

Žiaci 3.A, 3.B a 4.A sa opäť zúčastnili celoslovenskej čitateľsko- výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 4 . Spolu so svojimi vyučujucími čítali dva zaujímavé príbehy, ktoré boli povinné. Potom odpovedali na kontrolné otázky, či prečítanému textu porozumeli. Pokračovali výtvarným prevedením a spojili oba príbehy do jednej témy, jednej výtvarnej práce. Z množstva takmer 8 845 kresieb štvrtákov do finále v kategórii ŠTVRTÝ ROČNÍK vybrali 333 najkrajších prác, medzi nimi boli práce našich troch žiačok Lenky Ludrovcovej ,Veroniky Sliačanovej a Moniky Šedivej zo 4.A. Z množstva takmer 9 349 kresieb tretiakov do finále v kategórii TRETÍ ROČNÍK vybrali tiež 333 najkrajších prác, kde boli úspešní naši tretiaci: Marianka Pavúková, Sabínka Šalantajová, Karinka Bullová, Tamarka Tancíková, Zuzka Chochelová, Kristínka Mičudová a Matej Zvada z 3.A. a Anushka Machajdíková z 3.B. Postúpili tie výtvarné práce, v ktorých sa žiakom najoriginálnejšie podarilo prepojiť dva prečítané texty.
Blahoželáme!

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 1st. 2018

Dňa 9.3.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. V prednese poézie a prózy si zmeralo svoje sily v umeleckom prednese 27 súťažiacich.

I.kategória 1.-4. ročník
 
Poézia:
1. Viktória Lauková 2.A
2. Tomáš Gálik 3.B
3. Samuel Klimkovský 2.B
 
Próza:
1. Marek Dorník 3.A
2. Veronika Sliačanová 4.A
3. Odia Gueye 4.A

Reprezentovať na okresné kolo nás pôjdu Viktória Lauková z 2.A a Marek Dorník z 3.A. Blahoželáme!

Hviezdoslavov_Kubin_sk_1st_2018_1  Hviezdoslavov_Kubin_sk_1st_2018_2  Hviezdoslavov_Kubin_sk_1st_2018_3

Čítať Ďalej

Matematické nákupy

Pred krátkym časom sa piataci z 5.A venovali riešeniu úloh o výhodnom nakupovaní. Virtuálne nakúpili v rôznych obchodoch rovnaké druhy potravín, porovnali ceny za jednotlivé nákupy. Prepočítali tiež, či je výhodné cestovať po obchodoch a kúpiť si v každom z nich len najlacnejší tovar. Všetky svoje zistenia potom spracovali a vytvorili pekné plagáty. Snažili sa a tak si zaslúžia pochvalu.

Matematicke_nakupy_1  Matematicke_nakupy_2  Matematicke_nakupy_3

Fyzikálna exkurzia 2018

Prednedávnom sa šiestaci vybrali do Centra popularizácie fyziky v Martine. Zažili príjemné a zábavné chvíle pri experimentovaní. Dozvedeli sa niečo o plynoch, ich vlastnostiach, o vzduchu a jeho pôsobení na nás a okolité predmety. Každý z nich si odtiaľ odniesol kopu príjemných zážitkov.

Fyzikalna_exkurzia_2018_1  Fyzikalna_exkurzia_2018_2  Fyzikalna_exkurzia_2018_3

Čítať Ďalej

Fyzikálno-chemické laboratórium v Mondi SCP

V piatok 9.marca sme so žiakmi 9. ročníka vymenili učebňu chémie za obrovské fyzikálno-chemické laboratórium v Mondi SCP. Prehliadku sme začali vyhliadkovou jazdou po areáli pozorujúc vykládku dreva. Potom sme sa presunuli k Papierenskému stroju 18, ktorý svojou zložitosťou môže konkurovať raketoplánu. Dozvedeli sme sa detailný postup výroby celulózy a papiera, z tzv. velína kontrolovali jeho bezchybný priebeh. Za umožnenie exkurzie a kvantum zaujímavostí ďakujeme p. Ľubomírovi Líškovi.

Fyz_chem_lab_Mondi_SCP_1  Fyz_chem_lab_Mondi_SCP_2  Fyz_chem_lab_Mondi_SCP_3

Čítať Ďalej

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates