• BannerJar

Gymnastický štvorboj 2016

Aj tento rok naše gymnastky reprezentovali školu na Gymnastickom štvorboji. Na súťaž sa tvrdo pripravovali. Všetkým ukázali, že sú skutočne silné súperky. Odniesli sme si bronzové medaily.

BLAHOŽELÁME.

Gymnasticky stvorboj 2016 1  Gymnasticky stvorboj 2016 2  diplom

Postrehový závod

V stredu 18. mája sa uskutočnil za Lesnou ulicou obľúbený Postrehový závod. Úlohou trojčlenných družstiev žiakov I. stupňa bolo nielen čo najrýchlejšie zabehnúť vyznačenú trať lesom, ale aj nájsť čo najviac ukrytých značiek. Hodnotili sa osobitne výsledky mladších a starších žiakov. Za mladších žiakov (1. a 2. ročník) vyhralo družstvo II. A triedy Matej Gálik, Monika Šedivá a Nelka Imrichová. Za starších žiakov (3. A 4. ročník) vyhralo družstvo IV.A triedy Mário Garai, Chiarka Kamanová a Sárka Koreňová. Za členov ZÚ bola odmenená aj Alica Imrichová a Meliska Pasztorová.

Postrehovy zavod 1  Postrehovy zavod 2  Postrehovy zavod 3

Čítať Ďalej

Stolnotenisový turnaj

Dňa 18.5.2016 sa v našej škole konal stolnotenisový turnaj žiakov 1.stupňa. Umiestnenie bolo nasledovné:

V kategórii žiačky:

1.miesto - Lucia Šimková (4.B),
2.miesto - Katarína Počalová (4.B),
3.miesto - Lucia Šilláková (3.B).

V kategórii žiaci:

1.miesto - Jozef Morong (3.A),
2.miesto - Dominik Frolo (3.A),
3.miesto - Jakub Bereník (4.B).

Blahoželáme !!!

Stolnotenisovy turnaj 1  Stolnotenisovy turnaj 2

Tajomná noc v škole

Každoročne sa žiaci štvrtých ročníkov lúčia s I. stupňom netradičným podujatím „Tajomnou nocou v škole.“ Ináč to nebolo ani tohto roku. Vybrali si na to magický dátum piatok 13. mája. Čakali ich športové zápolenia vo futbale, florbale, vybíjanej. Svoje svaly posilnili v posilňovni. Po športových aktivitách ich čakala sauna a perličkové vane. Večer nechýbala diskotéka ukončená ohňostrojom pred budovou školy. Ani film im nedodal odvahu pri polnočnom prechádzaní nočnou školou vysvietenou sviečkami. Na tento zážitok budú určite dlho spomínať.

Tajomna noc v skole 1  Tajomna noc v skole 2  Tajomna noc v skole 3

Čítať Ďalej

Miniolympiáda detského čitateľa

Dňa 6.4.2016 sa uskutočnil IX. ročník Miniolympiády detského čitateľa. V súťaži si žiaci hravou formou overili vedomosti z literatúry . Súťaž prebehla v príjemnej atmosfére. Najúspešnejším sa stal Jakub Mrva z 3. B, na druhom mieste sa umiestnila Terezka Dítětová z 3. A a tretia skončila Timea Kokošková z 3.B , ktorí boli odmenení diplomom a knihou. Srdečne im blahoželáme.

Stravné lístky na mesiac JÚN - 2016

Stravné lístky na mesiac MÁJ 2016 budem predávať v týchto dňoch:

25.05.2016 od 10:00 - 13:00
26.05.2016 od 10:00 - 14:00
27.05.2016 od 10:00 - 14:00
30.05.2016 od 10:00 - 14:00

31.05.2016 Nepredávam lístky - uzávierka

Režijné náklady na 1 mesiac: 2,00 €

Škôlka:      22 dní x 1,12 = 24,64 + 2,00 = 26,64 €
1. - 4.roč.: 22 dní x 0,95 = 20,90 + 2,00 = 22,90 €
5. - 9.roč.: 22 dní x 1,01 = 22,22 + 2,00 = 24,22 €

Pri úhrade cez internet alebo poštovou poukážkou je potrebné uvádzať vždy variabilný symbol a meno a priezvisko žiaka, nie rodiča!

Každý nový stravník (žiak) musí mať podpísanú prihlášku na stravu od rodiča.

Prihlášku je možné stiahnuť TU.

Čítať Ďalej

Praktická hodina biológie – ROJKOVSKÉ RAŠELINISKO

Horúci májový pondelok sme sa vybrali na hodinu biológie do prírody. Pozorovali sme ekosystém rašeliniska v Rojkove vyhláseného za prírodnú rezerváciu v roku 1950. Vyskytujú sa tu rôzne vzácne druhy našej flóry. Obdivovali sme vachtu trojlistú, prvosienku pomúčenú i tučnicu obyčajnú. Najkrajšie boli zakvitnuté jedince vstavačovca májového, ktorý sa majestátne vynímal na močarisku. Žiakom V.B triedy sa však aj veľmi páčilo „čvachtanie“ vo vyvierajúcich zapáchajúcich vodách. Okolité lúky boli pre nás živou poznávačkou rastlín s iskerníkom prudkým, kukučkou lúčnou, veronikou obyčajnou, margarétou bielou no i s rôznymi druhmi tráv a hluchaviek, ktoré sme sa učili pomenovať.

Rojkovske raselinisko 1   Rojkovske raselinisko 2   Rojkovske raselinisko 3

Čítať Ďalej

Autorské čítanie

Hovorí sa, že k dobrej knihe treba dobrých čitateľov. To, že dobrých čitateľov máme aj v našej škole, dokázali žiaci 7.A triedy, ktorí zažili netradičnú hodinu literatúry. Mali možnosť vypočuť si poviedku Posledné želanie z knihy Dračí řád - času navzdory priamo od autora Jána Gálika, ktorého doteraz poznali ako svojho učiteľa matematiky a telesnej výchovy. Dnes ho spoznali aj ako autora fantasy literatúry, ktorého tvorba získala viaceré ocenenia v oblasti fantasy. Po prečítaní poviedky žiaci s autorom živo diskutovali o jeho diele a literárnej tvorbe.

 

Autorske citanie 1  Autorske citanie 2  Autorske citanie 3

Čítať Ďalej

Deň matiek 2016

Kvety pre mamu

Všetky kvety do rúk mamy,
skladám ako drahokamy.
Za jej lásku plnú nehy,
za zelené detské brehy.
Za jej štedrosť, starosť v hlave,
za dni šťastné, za dni hravé,
za rozprávky nad kolískou,
za to, že vždy stojí blízko.

Druhá májová nedeľa už niekoľko rokov patrí všetkým mamám a starým mamám. Naši žiaci ani tento rok nezabudli na svoje mamičky a 12. mája ich v Aule KU obdarovali pekným programom plným básničiek, pesničiek, tancov a scénok.

Den matiek 1st 2016 1  Den matiek 1st 2016 2  Den matiek 1st 2016 3

Čítať Ďalej

Na bicykli bezpečne

Upršaný májový piatok trinásteho štvorica piatakov – Linda Hanáková, Paulína Palčinská, Lukáš Fulla a René Ragan prvýkrát reprezentovali našu školu na okresnej súťaži NA BICYKLI BEZPEČNE. Svoje vedomosti a zručnosti prezentovali v teste, jazde zručnosti a technickej spôsobilosti. Linda napísala výborne test, stratila len päť bodov z päťdesiatich a Lukáš na šmykľavej vozovke s prekážkami získal iba 3 trestné body. Obsadili štvrté miesto a od tretej pozície ich delil jeden bod. Veríme, že táto súťaž bude budúce roky našou samozrejmosťou a tento, pre nás prvý ročník, veľkým ponaučením, veď prispieva k správnemu a bezpečnému správaniu sa detí v cestnej premávke a tým znižuje dopravnú nehodovosť detí.

Na bicykli bezpecne 1  Na bicykli bezpecne 2  Na bicykli bezpecne 3

Deň Zeme 2016

V piatok 22.4.2016 si aj ZŠ Klačno pripomenula Deň Zeme bohatým programom. Začali sme zberom papiera. Potom sa žiaci rozdelili na viacero skupín, v ktorých prebiehali rôzne aktivity. Čistili sme okolie školy, vodou sme naplnili naše mokrade, v Hrabove sme pomáhali pri záchrane žiab prenosom cez cestnú komunikáciu. Všetci žiaci druhého stupňa sa venovali zdravovede. Chlapci z Múzea na kolesách ich zaujímavo a pútavo oboznámili so zásadami prvej pomoci, ktoré si mohli aj prakticky overiť . Počasie prispelo k úspešnému priebehu dna a žiaci odchádzali domov s dobrým pocitom, že pomohli svojej škole a prírode, ktorú majú radi.

Den Zeme 2016 1   Den Zeme 2016 2   Den Zeme 2016 3

Čítať Ďalej

ENVIROOTÁZNIKY

My, žiaci V.B, sme sa zúčastnili v mesiacoch február a marec celoslovenskej súťaže ENVIROOTÁZNIKY. Zaregistrovalo sa 1 140 detí zo 159 škôl. Súťaž bola zameraná na ekosystémy rastlín: lúčne, lesné, horské, dažďové pralesy, invázne rastliny, machy a lišajníky. V každej kategórii bolo desať veľmi náročných súťažných otázok. Zdroje údajov sme čerpali z internetu. Najlepšie sa z našej triedy umiestnila Lenka Banášová a v tesnom závese za ňou bola trojica žiakov: Mirka Bobáková, Mirko Bumbera a Samuel Baďo. Potrápili sme sa, ale s výsledkami sme spokojní.  

Voľby do rady školy

Na obdobie 2016 - 2020 boli zvolení títo zástupcovia:

za nepedagogických zamestnancov:
1. Gáliková Anna 7 hlasov

za pedagogických zamestnancov:
1. Huntošová Alena , PaedDr. 12 hlasov
2. Jacková Eva, Mgr. 9 hlasov

za rodičov:
1. Erik Masaryk, MUDr. 122 hlasov
2. Jana Muráňová, PhDr. 95 hlasov
3. Mirjamská Andrea, PaedDr. 87 hlasov
4. Dorník Marek, Ing. 81 hlasov 

Matematická olympiáda

Dňa 5. apríla sa uskutočnilo okresné kolo v MATEMATICKEJ OLYMPIÁDE pre 6., 7. a 8. ročník. Zo šiestakov naša škola mala týchto úspešných riešiteľov: Antona Moravčíka, Valériu Mäsiarovú, Martina Hrivnáka, Paulínu Chochelovú, Matúša Nováka, Karolínu Zachovú a Saru Bobulovú. Dávid Cigaňák sa umiestnil spomedzi 24 siedmakov na výbornom druhom mieste. Monika Matajová bola úspešnou riešiteľkou a Adam Lazík s ukážkovo vyriešenými príkladmi sa stal víťazom v ôsmackej kategórii.

BLAHOŽELÁME!  

Voľba členov do rady školy

Vážení rodičia!

V apríli 2016 končí funkčné obdobie členov Rady školy pri ZŠ Klačno. Z uvedeného dôvodu na rodičovskom združení prebehne voľba členov Rady školy za rodičov. Z kandidátov budú do Rady školy zvolení štyria rodičia s najvyšším počtom hlasov. Svoj prípadný záujem o kandidatúru, prosím, nahláste u triednych vyučujúcich.

Biologická olympiáda 2016

Romanka Kouřimská – žiačka 9. A triedy obhajovala 12. 4. 2016 svoje vedomosti v odbore botanika v obvodnom kole Biologickej olympiády. Do tejto zaujímavej ale náročnej súťaže sa zapojila už tretí krát, opäť sa stala úspešnou riešiteľkou, získala 2. miesto.

V máji bude prezentovať znalosti o vybranej skupine rastlín v krajskom kole v Čadci.

Romanke k úspechu gratulujeme a želáme veľa zdaru.

Biologicka olympiada 2016 1   Biologicka olympiada 2016 2   Biologicka olympiada 2016 3

Náučným chodníkom Hrabovskej doliny...

Žiaci 4.A triedy sa 8. apríla, počas krásneho slnečného dňa, vybrali na prírodovedno-vzdelávaciu vychádzku náučným chodníkom Hrabovskej doliny. V rámci učiva z prírodovedy sa prostredníctvom výstavných tabúľ dozvedeli o flóre a faune Hrabovskej doliny. Marec a apríl je obdobie, keď sa tisícky žiab presúvajú z lesa cez komunikáciu. Ich cieľom sú vodné nádrže, aby tam nakládli vajíčka. Väčšine z nich sa to však nepodarí, skončia pod kolesami áut. Výnimkou nie je ani územie Hrabovskej doliny. Tu dochádza k najväčšiemu úhynu zákonom chránených žiab, konkrétne ropuchy bradavičnatej, ktoré sú od prírody pomalé. Žiaci sa na vlastné oči mohli presvedčiť a oboznámiť z rozmnožovaním týchto obojživelníkov. Videli zábrany, ktoré ochranári natiahli pozdĺž cesty, aby ochránili tieto užitočné „žabky“ pred kolíziou s autami. V neposlednej miere im aj oni sami pomohli dostať sa do vodného prostredia.

Naucnym chodnikom Hrabovskej doliny 1  Naucnym chodnikom Hrabovskej doliny 2  Naucnym chodnikom Hrabovskej doliny 3

Čítať Ďalej

Rozhodni sa správne

Dňa 23. marca 2016 sa žiaci 4.A a 4.B triedy zúčastnili návštevy OKRESNÉHO ODDELENIA POLICAJNÉHO ZBORU v Ružomberku. V rámci projektu „Rozhodni sa správne“ sa mali možnosť nielen zahrať, ale aj zábavnou formou doplniť svoje vedomosti o protidrogovej prevencii, o bezpečnosti, ochrane zdravia, škodlivosti alkoholu a fajčenia na organizmus. Žiaci si prezreli aj celu dočasného zadržania. Návšteva OOPZ bola pre deti nezabudnuteľným zážitkom.

Rozhodni sa spravne 1  Rozhodni sa spravne 2  Rozhodni sa spravne 3

Čítať Ďalej

Oznam školskej jedálne

Vážení rodičia,

vzhľadom na fakt, že vo veľkej miere dochádza k oneskoreným platbám za obedy (napriek možnostiam platieb cez internetbanking a poštovou šekovou poukážkou) sme nútení pristúpiť k nasledovnému opatreniu: stravné lístky budú vydávané len pri preukázaní dokladu o uhradení platby za daný mesiac. K uvedenému opatreniu sme museli pristúpiť, nakoľko počet neplatičov sa neustále zvyšoval a nebolo možné realizovať uzávierku na záver mesiaca.

Ďakujeme za pochopenie.

2%

Vážení rodičia,

dovoľujem si Vás poprosiť v mene Občianskeho združenia Červená ruža a v mene školy o darovanie 2% z Vašej dane. Prostriedky, ktoré Občianske združenie získava, pomôžu výrazným spôsobom zlepšiť materiálne vybavenie školy a prispieť k skvalitneniu nášho hlavného poslania. Získané prostriedky použijeme vo všetkých oblastiach výchovno - vzdelávacieho procesu. Pre viac informácií kliknite sem.

Za pochopenie a iniciatívnu pomoc Vám vopred ďakujem.

PaedDr. Mojmír Šrobár, riaditeľ školy  

Marec – mesiac knihy

Už tradične mesiac marec spájame s príchodom jari, no tento mesiac nesie ešte jeden pekný prívlastok – mesiac knihy. Aj keď mnohí ho už nevnímajú tak intenzívne, u nás to bolo presne naopak! Mesiac knihy sme si pripomenuli aj na hodinách cudzích jazykov, kde sme spoločne čítali, rozoberali a diskutovali o prečítaných dielach nemeckých a anglických autorov. Slávny spisovateľ Victor Hugo povedal : „Dobrá kniha potrebuje dobrých čitateľov“. A takých sa snažíme na našej škole vychovať čo najviac.

Marec mesiac knihy 1   Marec mesiac knihy 2   Marec mesiac knihy 3

Čítať Ďalej

Veľkonočný jarmoček 2016

V dňoch 21. – 22. marca 2016 pani vychovávateľky I. , II. , a III. oddelenia usporiadali s deťmi ŠKD veľkonočný jarmoček, na ktorom sa prezentovali vlastnými výrobkami.

Velkonocny jarmocek1   Velkonocny jarmocek2  Velkonocny jarmocek3

Čítať Ďalej

Hviezdoslavov Kubín 2016

Víťazi triednych kôl súťaže v prednese poézie a prózy 9. a 10. marca predviedli svoje recitačné majstrovstvo v školskom kole. Zaujímavými ukážkami a pútavými prednesmi sa odbornej porote, zloženej z vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry, predstavilo 48 recitátorov v troch kategóriách. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za pekný umelecký zážitok. Najúspešnejší recitátori - Lenka Ludrovcová 2. A, Lucia Šimková 4. B, Sebastián Jurčo 5. F, Karolína Záchová 6. A, Dávid Cigaňák 7. A, Emma Ďurčová 7. B - nás budú reprezentovať v obvodnom kole. Prajeme im veľa úspechov!

Hviezdoslavov Kubin 2016  Hviezdoslavov Kubin 2016 2.jpg  Hviezdoslavov Kubin 2016 3.jpg

Čítať Ďalej

Okresné kolo CHEMICKEJ OLYMPIÁDY 2016

Dňa 10.marca 2016 sa na ZŠ Sládkovičova v Ružomberku uskutočnilo okresné kolo CHEMICKEJ OLYMPIÁDY. Zúčastnilo sa jej 19 žiakov zo siedmych škôl. Aj v tejto súťaži mala naša škola zastúpenie. Zúčastnili sa jej Lucia Mojšová a Ivana Hanáková, žiačky z 9.A triedy. Obidve žiačky boli úspešnými riešiteľkami

GRATULUJEME.  

Okresné kolo PYTAGORIÁDY 2016

Deviateho marca sa v Kultúrnom dome v Ružomberku konalo okresné kolo Pytagoriády. 166 detí v týchto reprezentatívnych priestoroch veľkej dvorany súťažilo o najlepšie umiestnenie v jednotlivých ročníkoch. Z našej školy sa najlepšie darilo ôsmakom. Adam Lazík z VIII.A triedy zvíťazil s počtom bodov 23 a je nominovaným žiakom na postup do celoštátneho kola. Monika Matajová z VIII. B obsadila výborné druhé miesto. BLAHOŽELÁME

Lyžiarsky výcvik 2016

Naši siedmaci sa v dňoch od 15. 2. do 19. 2. učili základy lyžovania a tí pokročilejší sa v lyžovaní zdokonaľovali na pobytovom lyžiarskom výcviku na Malinom Brde.

Počasie a snehové podmienky priali športovým aktivitám štyri dni. Za tento krátky čas prejavili dievčatá a chlapci veľkú snahu a vďaka nej sa aj mnohým začiatočníkom podarilo zvládnuť „neposlušné drievka“ a bez problémov zlyžovať v lyžiarskom stredisku centrálny svah. Gratulujeme!

Okrem lyžovania žiaci absolvovali zaujímavú prednášku člena HS Veľká Fatra, množstvo zábavy počas spoločných večerných programov, vznikli nové kamarátstva a utužili sa tie staršie. V priebehu lyžiarskeho výcviku sa teda odhalili nielen lyžiarske talenty, ale aj talenty zabávačské, moderátorské a tanečné.

V piatok sme sa zobudili do upršaného rána. Lyžiarsky kurz sme ukončili trochu smutní z počasia, ktoré nám nedovolilo posledný deň pokračovať vo výcviku, ale na druhej strane spokojní s tým, čo naši siedmaci na svahu zvládli.

  Lyziarsky vycvik 2016 1   Lyziarsky vycvik 2016 2   Lyziarsky vycvik 2016 1

Čítať Ďalej

Sopky v piatom ročníku

V piatom ročníku patrí medzi najzaujímavejšie hodiny geografie téma Sopky. Na hodine už tradične robíme pokus, kde si na modeloch predvádzame činnosť sopky, keď sa magma vylieva z jej vnútra v podobe lávy. Naši piataci boli veľmi tvoriví. Svoje modely vytvorili z rôznych materiálov: papiera, pet fľaše, plastelíny, bábovkového a slaného cesta, vosku so zmesou vlastnej fantázie, ... a diela sa (niekde i s chybičkami) podarili krásne :).

Sopky v piatom rocniku 1   Sopky v piatom rocniku 3   Sopky v piatom rocniku 5

Čítať Ďalej

Testovanie žiakov 9. ročníkov

Žiaci 9. ročníkov sa aj tento školský rok zúčastnia celoslovenského Testovanie 9.
V našej škole bude prebiehať Generálna skúška elektronického T9 dňa 9. marca 2016.
Cvičné testovanie v papierovej forme bude dňa 16. marca 2016.

Oficiálne Testovanie 9 bude 6. apríla 2016.

Bližšie informácie sú na stránkach:
www.nucem.sk

Harmonogram T9 si môžete pozrieť pod článkom.

Špecifikácia testu z matematiky je uverejnená na stránke:
http://www.nucem.sk/documents//26/testovanie_9_2016/Specifikacia_testu_MAT_T9-2016.pdf

Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov je uverejnená na stránke:
http://www.nucem.sk/documents//26/testovanie_9_2016/Specifikacia_testu_VUJ_T9-2016.pdf

Čítať Ďalej

Sv. Valentín 2016

Aj tento rok sme si spolu so žiakmi druhého stupňa pripomenuli sviatok sv. Valentína. Na hodinách anglického a nemeckého jazyka vyrobili naši žiaci prekrásne valentínske pozdravy pre svojich kamarátov, kamarátky, tajné lásky či učiteľov. Svoje valentínky vhodili do valentínskej schránky a netrpezlivo čakali do pondelka, kedy naše šikovné dievčatá valentínky porozdávali a vyčarili tak úsmev na tvári nejednému z nás :).

sv valentin 2016 1   sv valentin 2016 2   sv valentin 2016 3

Čítať Ďalej

Okresné kolo Geografickej olympiády 2016

Dňa 4. 2. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády. Naši žiaci dosiahli už tradične veľmi pekné umiestnenie. DÁVID CIGAŇÁK (7.A) - 1. miesto a IMRICH MYDLIAR (7.A) - 2. miesto.

Srdečne gratulujeme a držíme palce na krajskom kole. 

Pokračovanie štrajku

Z dôvodu zapojenia sa do štrajku ZŠ Klačno 4/2201, Ružomberok, v dňoch 4.2. – 5.2. 2016 (štvrtok, piatok) bude prebiehať vyučovanie nasledovne:

1. stupeň sa bude učiť podľa rozvrhu 4 hodiny.
2. stupeň bude zavretý.
3. ŠKD v prevádzke do 16:30.

Školská jedáleň bude fungovať pre všetkých žiakov školy, žiaci 2. stupňa, ktorí nechcú ísť na obed sa musia odhlásiť najneskôr do 4.2.2016 do 7:45. Obedy sa budú vydávať v čase od 12:00 do 13:00 hod. Výuka podľa rozvrhu začne v pondelok 8.2.2016.

Štrajk podporujú všetci pedagógovia školy. Vážení rodičia, ďakujeme Vám za porozumenie a podporu.

Plagat2 

Gymnastická súťaž

Gymnastická súťaž Dňa 22.1.2016 sa 11 žiačok našej školy pod vedením pani učiteľky Zuzany Socháňovej zúčastnilo gymnastickej súťaže jednotlivcov pre oblasť Liptova pod názvom Memoriál Júliusa Ondečku.

Dievčatá vzorne reprezentovali školu. Paulínka Palčinská (5.A) sa umiestnila na 10. mieste z päťdesiatky dievčat v kategórii starších žiačok a Erika Kováčová (3.B) bola ôsma zo štyridsiatky mladších gymnastiek. Poradie a bodové hodnotenie v tejto súťaži je rozhodujúce pre zostavenie päťčlenných družstiev do gymnastického štvorboja, ktoré sa uskutoční na jar. Dievčatám už teraz držíme palce. Ďakujeme Občianskemu združeniu Červená ruža pri ZŠ Klačno za kvalitné nové dresy, v ktorých výkony našich dievčat ešte viac vyniknú.

Gymnasticka sutaz

Matematická olympiáda 2016

19. januára 2016 sa uskutočnilo okresné kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY žiakov piateho a deviateho ročníka. Našu školu reprezentovalo šesť piatakov. ADELA BABINCOVÁ z V.A obsadila druhé miesto. Iba jeden bod stratila na víťazku a súčasne k dosiahnutiu plného bodového zisku. LILIANA KÁLOSIOVÁ z V.B bola úspešnou riešiteľkou medzi päťdesiatkou zúčastnených piatakov.

Blahoželáme za pekné umiestnenia a reprezentáciu školy.  

Výsledky Testovania 5

Oficiálne testovanie T5 sa na našej škole uskutočnilo v papierovej forme v termíne 25. 11. 2015. Z celkového počtu ( 58 všetkých žiakov 5. ročníka ) sa na ňom zúčastnilo 50 žiakov.

Žiaci so zdravotným znevýhodnením sa testovania nezúčastnili.

Výsledky našej školy v T5:

Predmety MAT SJL
Počet testovaných žiakov 50 50
Maximálny počet bodov v teste 30 30
Priemerný počet bodov školy 21,30 21,50
Priemerný počet bodov v rámci SR 18,60 19,99
Priemerná úspešnosť školy 71 % 71, 67 %
Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer 61,99 % 66, 62 %
Rozdiel v priemernej úspešnosti 9, 01 % 5, 05 %

Počet žiakov, ktorí dosiahli úspešnosť viac ako 90 %:
zo slovenského jazyka a literatúry bolo 8 žiakov, z matematiky bolo 7 žiakov.

Žiakom bola odovzdaná výsledková listina s presnými údajmi jeho úspešnosti v jednotlivých predmetoch.

ZŠ KLAČNO – DVADSAŤROČNÁ

Hovorí sa, že prvých dvadsať rokov v živote človeka je najkrajších. To isté platí aj o živote našej školy. Bol to čas plný práce, v ktorom sa dobudovala telocvičňa, školská jedáleň, odborné učebne či futbalové ihrisko pre žiakov. Stretli sa tu skvelí učitelia, ktorí odovzdávali svoje vedomosti a životné skúsenosti mnohým žiakom.

Pozvaní hostia, bývalí a súčasní učitelia sa stretli pri tejto príležitosti na slávnostnej akadémii 26. novembra 2015 v kine Kultúra. Pestrý program si pripravili žiaci. Vystúpeniam predchádzala videoprojekcia o histórii školy. Sprievodcom nám bol pán riaditeľ PaedDr. Mojmír Šrobár. Po jej skončení pokračovali oslavy slávnostnou recepciou v škole.

Plní nových očakávaní sa púšťame do ďalších rokov a prajeme si, aby boli aspoň tak úspešné ako predchádzajúce.

akademia 1  akademia 2  akademia 3

Čítať Ďalej

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates