Okresné kolo Geografickej olympiády 2016

Dňa 4. 2. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády. Naši žiaci dosiahli už tradične veľmi pekné umiestnenie. DÁVID CIGAŇÁK (7.A) - 1. miesto a IMRICH MYDLIAR (7.A) - 2. miesto.

Srdečne gratulujeme a držíme palce na krajskom kole. 

Pokračovanie štrajku

Z dôvodu zapojenia sa do štrajku ZŠ Klačno 4/2201, Ružomberok, v dňoch 4.2. – 5.2. 2016 (štvrtok, piatok) bude prebiehať vyučovanie nasledovne:

1. stupeň sa bude učiť podľa rozvrhu 4 hodiny.
2. stupeň bude zavretý.
3. ŠKD v prevádzke do 16:30.

Školská jedáleň bude fungovať pre všetkých žiakov školy, žiaci 2. stupňa, ktorí nechcú ísť na obed sa musia odhlásiť najneskôr do 4.2.2016 do 7:45. Obedy sa budú vydávať v čase od 12:00 do 13:00 hod. Výuka podľa rozvrhu začne v pondelok 8.2.2016.

Štrajk podporujú všetci pedagógovia školy. Vážení rodičia, ďakujeme Vám za porozumenie a podporu.

Plagat2 

Gymnastická súťaž

Gymnastická súťaž Dňa 22.1.2016 sa 11 žiačok našej školy pod vedením pani učiteľky Zuzany Socháňovej zúčastnilo gymnastickej súťaže jednotlivcov pre oblasť Liptova pod názvom Memoriál Júliusa Ondečku.

Dievčatá vzorne reprezentovali školu. Paulínka Palčinská (5.A) sa umiestnila na 10. mieste z päťdesiatky dievčat v kategórii starších žiačok a Erika Kováčová (3.B) bola ôsma zo štyridsiatky mladších gymnastiek. Poradie a bodové hodnotenie v tejto súťaži je rozhodujúce pre zostavenie päťčlenných družstiev do gymnastického štvorboja, ktoré sa uskutoční na jar. Dievčatám už teraz držíme palce. Ďakujeme Občianskemu združeniu Červená ruža pri ZŠ Klačno za kvalitné nové dresy, v ktorých výkony našich dievčat ešte viac vyniknú.

Gymnasticka sutaz

Matematická olympiáda 2016

19. januára 2016 sa uskutočnilo okresné kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY žiakov piateho a deviateho ročníka. Našu školu reprezentovalo šesť piatakov. ADELA BABINCOVÁ z V.A obsadila druhé miesto. Iba jeden bod stratila na víťazku a súčasne k dosiahnutiu plného bodového zisku. LILIANA KÁLOSIOVÁ z V.B bola úspešnou riešiteľkou medzi päťdesiatkou zúčastnených piatakov.

Blahoželáme za pekné umiestnenia a reprezentáciu školy.  

Výsledky Testovania 5

Oficiálne testovanie T5 sa na našej škole uskutočnilo v papierovej forme v termíne 25. 11. 2015. Z celkového počtu ( 58 všetkých žiakov 5. ročníka ) sa na ňom zúčastnilo 50 žiakov.

Žiaci so zdravotným znevýhodnením sa testovania nezúčastnili.

Výsledky našej školy v T5:

Predmety MAT SJL
Počet testovaných žiakov 50 50
Maximálny počet bodov v teste 30 30
Priemerný počet bodov školy 21,30 21,50
Priemerný počet bodov v rámci SR 18,60 19,99
Priemerná úspešnosť školy 71 % 71, 67 %
Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer 61,99 % 66, 62 %
Rozdiel v priemernej úspešnosti 9, 01 % 5, 05 %

Počet žiakov, ktorí dosiahli úspešnosť viac ako 90 %:
zo slovenského jazyka a literatúry bolo 8 žiakov, z matematiky bolo 7 žiakov.

Žiakom bola odovzdaná výsledková listina s presnými údajmi jeho úspešnosti v jednotlivých predmetoch.

Stravné lístky na mesiac FEBRUÁR - 2016

Stravné lístky na mesiac FEBRUÁR 2016 budem predávať v týchto dňoch:

27.01.2016 od 7:00 - 12:00
28.01.2016 od 7:00 - 14:00
01.02.2016 od 7:00 - 12:00
02.02.2016 od 7:00 - 08:00, 9:00 - 14:00
03.02.2016 od 7:00 - 08:00, 9:00 - 14:00

Režijné náklady na 1 mesiac: 2,00 €

Škôlka:      20 dní x 1,12 = 22,24 + 2,00 = 24,40 €
1. - 4.roč.: 19 dní x 0,95 = 18,05 + 2,00 = 20,05 €
5. - 9.roč.: 19 dní x 1,01 = 19,19 + 2,00 = 21,19 €

Pri úhrade cez internet alebo poštovou poukážkou je potrebné uvádzať vždy variabilný symbol a meno a priezvisko žiaka, nie rodiča!

Každý nový stravník (žiak) musí mať podpísanú prihlášku na stravu od rodiča.

Prihlášku je možné stiahnuť TU.

Čítať Ďalej

Okresné kolo olympiády z nemeckého jazyka 2016

Dňa 12.01.2016 organizovalo CVČ Elán okresné kolo olympiády nemeckého jazyka. V kategórii 1.A našu školu reprezentoval žiak siedmeho ročníka Dávid Cigaňák VII.A. Obsadili sme pekné 3.miesto.

Súťažiacemu srdečne gratulujeme.

ENGLISH ONE - Planéta vedomostí

V novembri sa žiaci našej školy zapojili do súťaže v anglickom jazyku EnglishOne, ktorú organizovalo Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave. Pod vedením p. učiteľky Gejdošovej mohli súťažiť žiaci tretieho ročníka. Cieľom bolo hravou formou cez internet riešiť úlohy na web stránke Planéta vedomostí, ktoré pre nich p. učiteľka pripravila a zakódovala. Zapojili sa títo žiaci - 3.A: Meliska Pásztorová a Klaudia Mlynáriková, z 3. B : Stanka Gejdošová, Sandra Obdržáleková, Lucia Lopatková, Lucia Šilláková, Jakub Mrva, Saška Budiaková, Patrik Slotka, Skajka Kušnírová, Lukáš Janíček, Damián Pelc, Sara Sládeková, Lea Jeleníková, Timea Kokošková.

Po vyriešení desiatich úloh, vyplnení a odoslaní Hracej karty mohli vyhrať niektorú z krásnych cien - hodinu angličtiny s Celeste Buckhingham, výlet do Anglicka, tablety, xboxy, slúchadlá Beats a poukážky na nákup v kníhkupectve Panta Rhei. Z celého Slovenska sa zapojilo vyše 20 000 žiakov. Šťastie sa usmialo na žiačku z 3. B - Lucka Lopatková vyhrala xbox! Srdečne gratulujeme a budeme ďalej pracovať a hrať sa na stránke Planéta vedomostí, lebo je to zábavné a poučné.

ZŠ KLAČNO – DVADSAŤROČNÁ

Hovorí sa, že prvých dvadsať rokov v živote človeka je najkrajších. To isté platí aj o živote našej školy. Bol to čas plný práce, v ktorom sa dobudovala telocvičňa, školská jedáleň, odborné učebne či futbalové ihrisko pre žiakov. Stretli sa tu skvelí učitelia, ktorí odovzdávali svoje vedomosti a životné skúsenosti mnohým žiakom.

Pozvaní hostia, bývalí a súčasní učitelia sa stretli pri tejto príležitosti na slávnostnej akadémii 26. novembra 2015 v kine Kultúra. Pestrý program si pripravili žiaci. Vystúpeniam predchádzala videoprojekcia o histórii školy. Sprievodcom nám bol pán riaditeľ PaedDr. Mojmír Šrobár. Po jej skončení pokračovali oslavy slávnostnou recepciou v škole.

Plní nových očakávaní sa púšťame do ďalších rokov a prajeme si, aby boli aspoň tak úspešné ako predchádzajúce.

akademia 1  akademia 2  akademia 3

Čítať Ďalej

Mikuláš 2015

Po krásnej rozprávke O princeznej so zlatou hviezdou na čele, žiaci 1.stupňa privítali Mikuláša, ktorý prišiel v sprievode anjelikov a čertov. Žiaci sa na neho tešili a pripravili si pekný program. Za odmenu si zástupcovia tried vyzdvihli balíčky plné dobrôt , ktoré pani učiteľky rozdali v triedach. 

Mikulas 1  Mikulas 2  Mikulas 3

Čítať Ďalej

O princeznej so zlatou hviezdou na čele

Dňa 4.12.2015 sa naši žiaci zúčastnili divadelného predstavenia, v ktorom bola humorne a moderne spracovaná klasická rozprávka O princeznej so zlatou hviezdou na čele... (divadlo Clipperton). V predstavení sa striedali pesničky , krásne a vtipné scénky. Herci plynulo komunikovali aj s obecenstvom, čo žiakov veľmi potešilo. Moderné texty a rozhovory hercov sa našim žiakom veľmi páčili, čo vyjadrili na konci silným potleskom.

O princeznej so zlatou 1  O princeznej so zlatou 2  O princeznej so zlatou 3

Čítať Ďalej

Čertovsky dobrá gymnastika

V utorok 1. 12. 2015 zavítal na tréning gymnastiky Mikuláš. Ale keďže bolo všade blato, poslal dopredu anjelov a niekoľko čertíc. Tí pripravili pre najmladších gymnastov a gymnastky súťaže, a tak to bol čertovsky dobrý tréning. Za odmenu si všetci dobre pomaškrtili na perníčkoch od pani trénerky a koláčikoch a sladkostiach od mamičiek. Ďakujeme a tešíme sa o rok.

 Certovsky dobra gymnastika

O Slovanských kniežatách

Dňa 27.11.2015 sme sa zúčastnili vo veľkej telocvični na predstavení O Slovanských kniežatách. Celé predstavenie bolo popretkávané vtipnými situačnými scénkami, do ktorých boli zapojení žiaci. Herci im postupne priblížili našu históriu vzniku napr. Samovej ríše , kniežactiev či korunováciu v našej krajine. Bolo to vydarené predstavenie, čo dokazovali aj úsmevy žiakov na tvárach, keď odchádzali z predstavenia.

Slovanske kniezata 1  Slovanske kniezata 2  Slovanske kniezata 3

Čítať Ďalej

Pomoc pre zvieratká v útulku

Aj tento školský rok sme si pripomenuli Svetový deň zvierat a v mesiacoch október – november zorganizovali finančnú zbierku pre opustené zvieratká . Vyzbierali sa nielen peniažky ( spolu 258,50 € ), ale aj prikrývky a dobroty pre havkáčov. Spolu so žiakmi našej školy sme ich odovzdali priamo v útulku v Bielom Potoku.

Všetkým, ktorí pomohli, ĎAKUJEME !!!

Zoznam tried:

1.A 15 €       6.A 2,50 €
1.B 18 €   6.F 5 €
2.A 17 €   7.A 7,75 €
2.B 25 €   7.B 15 €
3.A 6 €   7.F 6 €
3.B 25 €   8.A 2 €
4.A 10 €   8.B 13 €
4.B 15 €   8.F 10
5.A 26,25 €   9.A 5 €
5.B 10 €   9.B 5 €
5.F 15 €   9.F 5 €

Pomoc pre zvieratka v utulku 1  Pomoc pre zvieratka v utulku 2

Vlastivedno – poznávacia exkurzia do Žiliny

Dňa 6. novembra 2015 sa žiaci IV. A triedy vybrali na vlastivedno-poznávaciu exkurziu do Žiliny. Do nášho krajského mesta cestovali vlakom, a tak mali možnosť vidieť nielen miesto, kde sa rieka Orava vlieva do Váhu, ale aj hrad Strečno a pamätník Francúzskych vojakov. V Žiline si prezreli námestie A. Hlinku, Mariánske námestie, navštívili budovu mestského divadla a Katedrálu svätej Trojice. Z krásneho počasia a jesene sa tešili v parku politických väzňov. Odtiaľ prešli do nákupného centra Mirage, ktoré ich ohromilo svojou veľkosťou i žralokom vo veľkom akváriu.

exkurzia zilina 1  exkurzia zilina 2  exkurzia zilina 3

Čítať Ďalej

Netradičné jablko

V VII. ročníku výtvarnej súťaže NETRADIČNÉ JABLKO 2015 organizovanej ZŠ BELIANKA, OZ Centrum Belanov a RZ pri ZŠ BELIANKA pod patronátom doc. akad. mal. Pavla Ruska sme boli znova úspešní. V kategórii kombinovaná technika získala krásne 2. miesto Lucia Šimková, žiačka IV.B pod vedením Mgr. Ondreja Vaníka. Do súťaže sa zapojilo 28 MŠ a ZŠ okresu Ružomberok, ktoré zaslali 320 prác. Za všetky práce patrí učiteľom aj žiakom veľká vďaka. Práce hodnotila porota v zložení: doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD. PaedDr. akad. mal. Marta Bošelová, PhD. Mgr. Jurij Backov.

Vysoké Tatry 2015

Dňa 27.októbra sme si my – žiaci V.A a V.B triedy boli vychutnať babie leto vo Vysokých Tatrách. Už cesta vlakom sľubovala, že sa nám hory ukážu v plnej kráse. Inverzné lúče slnka z nás v Starom Smokovci postupne vyzliekali vrstvy oblečenia a pestré farby jesene pózovali pred našimi fotoaparátmi. Úchvatné, očarujúce a ostré. Také boli pohľady na štíty Tatier a vodopády Studeného potoka. Choďte aj vy načerpať energiu do jesennej prírody! Určite neoľutujete.

>vysoke tatry 2015 1  >vysoke tatry 2015 3  vysoke tatry 2015 4

Čítať Ďalej

Halloween 2015

Na Slovensku sviatok Všetkých svätých, v anglicky a už aj nemecky hovoriacich krajinách Halloween. Posledný deň pred jesennými prázdninami prebiehalo vyučovanie cudzích jazykov na našej škole veľmi netradične. V laviciach sedeli namiesto žiakov bosorky, mŕtva nevesta, pirát, víla, čarodejnice a ďalšie rozprávkové a hororové postavy. Našich žiakov v tento deň neučili len „obyčajní“ učitelia, ale čarodejnice, striga a dokonca aj upír. Všetci sme sa výborne zabávali, veď posúďte sami... 

halloween 2015 1  halloween 2015 2  halloween 2015 3

Čítať Ďalej

Roadshow 2015

„Snažím sa hľadať cesty ako zlepsiť výchovu a vzdelávanie detí. Aby deti mohli viac objavovať a zažívať a menej sa nudiť počas svojho povinného sedenia v škole. A možno raz aby nemuseli vôbec sedieť v škole…“ Peter Halák, zakladateľ Indície, n.o Dňa 20. Októbra 2015 sme sa zúčastnili Roadshow Moderný učiteľ v Poprade, ktorá je organizovaná neziskovou organizáciou Indícia. V poradí už 11. ročník poskytol priestor hlavne učiteľom, ktorí rozprávali o tom, ako má dnes vyzerať škola, ktorá pripravuje žiakov na život v 21. storočí. Bol nabitý zaujímavými aktivitami, nápadmi i myšlienkami o vyučovaní, používaní elektronickej učebnice informatiky, čitateľskej gramotnosti, novej úlohe učiteľa, či úplnej elektronizácii dokumentácie školy. Nahliadnite a nechajte sa inšpirovať aj Vy! - http://www.ucimeprezivot.sk/

roadshow 2015 1  roadshow 2015 2

 

Titanic

Dňa 26.10.2015 sa naša škola zúčastnila výstavy TITANIC v Bratislave, ktorý bol vo svojej dobe najväčšou osobnou transatlantickou loďou sveta, zosobnením vrcholu technickej revolúcie začiatkom 20.storočia. Žiaci videli stovky originálnych exponátov, ktoré boli zachránené zo slávneho vraku lode. Očarilo ich množstvo originálnych artefaktov, dokonalá rekonštrukcia kajút, strojovne a celá rada osobných predmetov pasažierov. Na vlastnej koži pocítili chlad osudového ľadovca, ktorý spôsobil nešťastie Titanicu.

titanic 1  titanic 2  titanic 3

Čítať Ďalej

16.10. 2015 Deň zdravej výživy

S triedami 5.B, 6.B a 7.B sme si opäť formou súťaže pripomenuli dôležitosť zdravého stravovania. Žiaci strávili s p. uč. Jančiovou a p. uč. Drobúlovou veľmi príjemné popoludnie, pripravili v skupinách zdravé pokrmy a výborne sa zabavili. Všetkým najviac chutilo papaníčko od našich piatakov :).

Den zdravej vyzivy1  Den zdravej vyzivy2  Den zdravej vyzivy3

Čítať Ďalej

Týždeň zdravej výživy 2015

Žiaci prvého stupňa opäť úspešne absolvovali týždeň zdravej výživy (12.10. do 16.10. 2015). Besedovalo sa o dôležitosti raňajok. Raňajky optimálneho zloženia (zdravé raňajky) majú priaznivé účinky na organizmus: zabezpečujú prísun energie, podporujú činnosti mozgu, zlepšujú náladu a ukľudňujú, ochraňujú pred cukrovkou a ischemickou chorobou srdca... Deti, ktoré pravidelne a kvalitne raňajkujú, sú v škole pozornejšie a dosahujú lepšie výsledky. Žiaci nosili ovocie a zeleninu, ktorú spracovávali v kuchynke na samé dobroty: ovocné a zeleninové misy, koktaily, ovocné očká i vynikajúce nátierky, po ktorých sa len tak „zaprášilo“... Na výtvarnej výchove zhotovili postavičky z ovocia a zeleniny a jesenných dekorácii, z ktorých urobili krásnu výstavku. Vymýšľali slogany. Venovali sa kresleniu, vymaľovávaniu a maľbe zátišia s ovocím. Zapojili sa do súťaže „Netradičné jablko“ . Na hodine informatiky vytvárali pekné sprievodné plagátiky našej akcie. Žiaci z druhého stupňa v piatok rozdávali našim žiakom jabĺčko a zdravú tyčinku To bola zdravá a sladká bodka za krásnym, tvorivým a vydareným vitamínovým týždňom.

tzv 1  tzv 3  tzv 2

Čítať Ďalej

Šarkaniáda 2015

V sobotu 3.októbra 2015, v rámci zahájenia krúžkovej činnosti, sa žiaci našej školy a zároveň členovia ZÚ zúčastnili „Šarkaniády“, ktorú organizovalo CVČ Elán. Úžasné počasie znásobilo príjemne strávený voľný čas, a tak sa mohlo 32 žiakov I. stupňa vybrať na jesennú vychádzku cez Hrabovo na Kalváriu, kde sa to šarkanmi len tak hmýrilo. Túžba vidieť farebné lietajúce šarkany tancovať vysoko v povetrí prekonali všetky očakávania. Žiaci ukázali svoje schopnosti a zručnosti pri púšťaní šarkanov, ktoré si svojpomocne vyrobili podľa vlastného plánu alebo kúpili. Odmenou za účasť bol diplom, sladkosť a darček na pamiatku.

sarkaniada 1  sarkaniada 3  sarkaniada 2

Čítať Ďalej

Raňajky v škole 2015

16.októbra si naša škola tradične pripomenula SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY, ktorý bol sprevádzaný výherným sloganom: ŽITE HRAVO – STAČÍ MÁLO, JEDZTE ZDRAVO! Každé dieťa školy dostalo jabĺčko a cereálnu tyčinku. Okrem toho sme robili reklamu raňajkám, keďže nám dodávajú energiu na správne naštartovanie denných aktivít. Pravidelné raňajky znamenajú lepší príjem živín a pomoc pri udržiavaní zdravej telesnej hmotnosti. Sú dôležité predovšetkým u detí a adolescentov, pretože podporujú schopnosť učiť sa a podávať dobré výkony v škole. Keďže toto jedlo sa často vynecháva, na prvej vyučovacej hodine sme si spolu vychutnávali raňajky, ktoré sú základom dňa. Mali by byť pre nás samozrejmosťou a pekným ranným štartom. Stále platí známe príslovie: „Raňajkuj sám, obeduj s priateľom a večeru daj nepriateľovi“.

ranajkyvskole1  ranajkyvskole2  ranajkyvskole3

Čítať Ďalej

TELL and SPELL 2015

V utorok 13. októbra sa naši piataci a šiestaci zúčastnili súťaže v anglickom hláskovaní. Po absolvovaní triednych kôl postúpili tí najlepší do školského kola. V silnej konkurencii si víťazstvo vybojovali naše šikovné piatačky:

1. Adela Babincová – 5.A
2. Tímea Nováková – 5.B
3. Lenka Banášová – 5.B

Víťazkám srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov! 

tell and spell 1  tell and spell 2  tell and spell 3

Čítať Ďalej

Svetový deň výživy 2015

Pri príležitosti SVETOVÉHO DŇA VÝŽIVY naša škola vyhlásila súťaž o najtrefnejší slogan súvisiaci so zdravým stravovaním a zdravým životným štýlom. Najlepšie výtvory sú zo VI.A. Táto trieda je aj autorom víťazného sloganu:

ŽITE HRAVO-
STAČÍ MÁLO,
JEDZTE ZDRAVO!

Medzi jednotlivcami sa výherkyňou za druhý stupeň stala Lívia Hrušková zo VI.A týmito sloganmi:

Prestaň cukry jesť a piť, začni ihneď zdravo žiť.
Naša škola zdravá je, ovocie v nej kraľuje.

Za prvý stupeň je najlepší autor zo IV.B – Šimon Kobolka heslom:

Zdravé ovocie je tu zas, svojimi vôňami prekvapí nás!

Víťazom blahoželáme a prajeme dobrú chuť!

Čítať Ďalej

Noc výskumníkov v Banskej Bystrici 2015

V piatok 25.09.2015 sa šikovní žiaci našej školy zúčastnili festivalu vedy a techniky s názvom Noc výskumníkov v Banskej Bystrici. Mohli si precvičiť svoju pozornosť, šikovnosť a logický úsudok pri rôznych zábavných úlohách, ktoré pre nich pripravili organizátori tohto zaujímavého podujatia. Aj tí zvedaví si prišli na svoje. Tento pekný výlet dostali vybraní žiaci ako dar od školy za to, že svoje nadanie a výnimočné schopnosti neustále zdokonaľujú. Chuť vedieť stále viac a ochota venovať nejedno svoje voľné popoludnie vzdelávaniu alebo inej zmysluplnej činnosti, svedčí o ich pevnej vôli a zodpovednosti. Tým, že sa zapájajú do rôznych súťaží, olympiád a dobrovoľných školských podujatí, robia radosť svojim rodičom, nám učiteľom a prispievajú k dobrému menu školy. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s vami! 

Noc vyskumnikov BB 1  Noc vyskumnikov BB 2  Noc vyskumnikov BB 3

Čítať Ďalej

Exkurzia v Slovenskom raji 2015

V piatok 2. októbra sme sa so žiakmi 7.A, 8.B a 8.F vybrali obdivovať krásy Slovenského raja. Naša túra sa začala v Podlesku, odkiaľ sme sa vydali po zelenej značke do tiesňavy Suchá Belá. Po úvodnom úseku nás čakal náročnejší prechod tajomným svetom kaskád, vodopádov a roklín, kde sme sa popasovali s rebríkmi a reťazami. Pomocou drevených lávok sme sa dostali pod roklinu Misových vodopádov, odkiaľ sme pokračovali cez skalné okno k Okienkovému, Korytovému a Bočnému vodopádu. Na Kláštorisku sme si oddýchli, dobili energiu a vydali sa na cestu späť. Celý deň nám spríjemňovalo krásne jesenné počasie a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú túru. 

Exkurzia v Slovenskom raji 1  Exkurzia v Slovenskom raji 2  Exkurzia v Slovenskom raji 3

Čítať Ďalej

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates