Tlačivá pre rodičov

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti Tlačivo predkladá zákonný zástupca  pri každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 vyučovacie dni
Ospravedlnenie neprítomnosti žiaka na vyučovaní Tlačivo slúži na ospravedlnenie neprítomnosti trvajúcej najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni.
Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania V prípade, že rodič potrebuje uvoľniť svoje dieťa na viac ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, je potrebné podať žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania, ktorú schvaľuje riaditeľ školy. Túto žiadosť je potrebné doručiť do školy min. 2 dni pred požadovaným termínom uvoľnenia.
Tlačivá slúžia na zápis žiaka do ŠKD
Zápisný lístok stravníka Zápisný lístok stravníka pre bežné stravovanie na školský rok 2020/2021
Žiadosť o oslobodenie od vyučovania telesnej a športovej výchovy Tlačivo slúži na podanie žiadosti o oslobodenie žiaka od vyučovanie telesnej a športovej výchovy zo zdravotných dôvodov. K žiadosti je potrebné priniesť aj odporučenie praktického lekára pre deti a dorast.
Žiadosť o prijatie žiaka
Elektronická prihláška o prijatie žiaka do ZŠ
Žiadosť - vzdelávanie mimo územia SR
Tlačivo slúži na podanie žiadosti o povolenie osobitného spôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR.
Žiadosť o odklad začiatku plnenia PŠD
Žiadosť o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky
Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu.. Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.