Okolie školy

Základná škola sa nachádza na sídlisku Klačno v západnej časti mesta Ružomberok. Naša škola je pomerne mladá, svoju činnosť sme zahájili v roku 1995. V okolí budovy sa v areáli nachádza množstvo športovísk a trávnatých plôch, ktoré využívajú žiaci nielen počas vyučovania, ale aj v poobedňajších hodinách na príjemné relaxovanie. Aj vďaka zamestnancom a žiakom školy sa možeme pochváliť estetickým a kultúrnym prostredím v kompexe Základnej školy.

Interiér školy

V triedach a na chodbách vládne priateľská atmosféra, ktorá je výsledkom snaženia pedagogického zboru. Žiaci si v triedach udržujú poriadok a čistotu aj vďaka citlivo zvoleným triednym samosprávam. Výzdoba tried je v plnej organizácii triednych kolektívov. Chodby sú doménou učiteľov výtvarnej výchovy. Žiaci sa každý deň vracajú do vzorne upravených tried a ostatných priestorov školy zásluhou paní upratovačiek a pána školníka, ktorý promptne odstraňuje všetky zistené nedostatky.

Odborné učebne

Máloktorá základná škola sa môže pochváliť takým množstvom nových moderne vybavených laboratórií a odborných učební. Multimediálna učebňa slúži na premietanie multimediálneho obsahu a tiež na rozbory futbalových zápasov, v chemickom laboratóriu sa žiaci naučia pracovať s rôznymi chemikáliami, vo fyzikálnom laboratóriu používame pri vyučovaní modernú prezentačnú techniku, počítačová učebňa s 22 kvalitnými počítačmi slúži na výuku informatiky.

Podmienky pre šport

Na našej základnej škole venujeme futbalu a športu vôbec zvýšenú pozornosť. Žiaci, ktorí navštevujú futbalové triedy majú k dispozícii veľkú telocvičňu, miniihrisko s umelým trávnatým povrchom, novú posilňovňu a tiež saunu a vírivé vane. Okrem toho trénujú na ploche futbalového klubu MFK Ružomberok pod vedením profesionálnych trénerov. Športové vybavenie školy využívajú počas vyučovania aj žiaci z nešportových tried.

Naše umenie

Na hodinách výtvarnej výchovy žiaci pod vedením skúsených a kreatívnych učiteľov objavujú čarovný svet farieb. Svoje diela potom vystavujú na obdiv ostatním žiakom ale aj náhodným návštevám školy prostredníctvom mnohých násteniek, ktoré zdobia naše dlhé chodby. Niektoré práce sa zúčastňujú aj rôznych súťaží, kde sa nezriedka umiestňujú na popredných priečkach. Svoje umenie žiaci predvádyajú aj na školských vystúpeniach a akadémiách.

Školská jedáleň

Pre žiakov a zamestnancov školy je k dispozícii nová moderne vybavená kuchyňa, kde pani kuchárky varia svoje špeciality. Počet stravníkov je neodškriepiteľným dôkazom, že varia naozaj výborne. Strava v jedálni je vyvážená a bohatá na vitamíny. Sú dodržiavané hmotnostné limity a v prípade potreby sa žiakom ujde aj porcia navyše. Naši najmenší chodia na obedy vo vyhradenom čase spolu s pani vychovávateľkou z ŠKD.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.