Prijímacie konanie na SŠ

Základné informácie k prijímaciemu konaniu:

Riaditeľ strednej školy určí podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 do 30. novembra 2022  a zverejní ich na webovej stránke školy. 

 

Prijímanie bez prijímacej skúšky:

Riaditeľ strednej školy môže zaradiť prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky do podmienok prijímacieho konania, ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 

  1. a) 90 % zo SJL, MAT (gymnáziá)
  2. b) 80 % zo SJL, MAT (odborné školy)

Nevzťahuje sa na prijímanie do vzdelávacieho programu učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (bilingválne gymnáziá, talentové odbory)

 

Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich konania.

 

Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký. 

Prihlášku je potrebné podať do: 20. marca 2023 (musí byť na strednej škole)

 

Prosíme, vyplňte prihlášku najneskôr do 10.3.2023, aby ZŠ stihla potvrdiť hodnotenie na prihláške a bola tak odoslaná včas.

 

Termíny prijímacieho konania

Vypísanie prihlášky

Ako vyplniť prihlášku

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.