Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ T9-2020

RIADNY TERMÍN: 1. apríl 2020 (streda)

 • NÁHRADNÝ TERMÍN: 15.4. 2020 (utorok) v krajských mestách, pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu
 • TESTOVANIE JE URČENÉ: žiakom 9. ročníka ZŠ
 • TESTOVANÉ PREDMETY: matematika, slovenský jazyk a literatúra
 • TESTOVANÉ UČIVO: učivo 2. stupňa ZŠ podľa Štátneho vzdelávacieho programu
 • ZASLANIE VÝSLEDKOV: elektronickou formou, písomne výsledkové listy žiakov a škôl
 • INFORMÁCIE: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

 Test z MATEMATIKY

 • Čas: 90 minút
 • Počet úloh: 30
 • Forma úloh:
   • 15 otvorených úloh s krátkou číselnou odpoveďou
   • 15 uzavretých úloh s výberom 1 odpovede zo 4 možností
 • Kontext:
   • 10 úloh s matematickým kontextom
   • 20 úloh s kontextom z reálneho života
 • Povolené pomôcky: písacie a rysovacie potreby, kalkulačka, opečiatkované pomocné papiere A4, prehľad vzorcov (je súčasťou textu)
 • Nepovolené pomôcky: matematicko-fyzikálno-chemické tabuľky, mobilný telefón ani iné technické zariadenia, rôzne prehľady matematických vzorcov a pod.

 Test zo SJL a LITERATÚRY

 • Čas: 70 minút
 • Počet úloh: 30
 • Forma úloh:
  • 20 uzavretých úloh s výberom 1 odpovede zo 4 možností
  • 10 otvorených úloh s tvorbou krátkej odpovede
  • 21 úloh sa vzťahuje na ukážky (ku každej ukážke 7 úloh)
  • 9 úloh je voľných, niektoré sa môžu vzťahovať na kratšie texty
 • Povolené pomôcky: pero, ktoré píše na modro

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.