Štvrtý deň Erasmus - Mobilita

Štvrtý deň naši žiaci navštívili firmu ROBE, kde nám zamestnanci firmy ukázali , ako pracovať so svetelnými efektami, ktoré sa môžu využiť aj pri tvorbe videí. Následne sme sa presunuli do hlavného mesta ČR - Prahy, kde sú naplánované ďalšie aktivity projektu Erasmus+.

Stvrty_den_Erasmus_Mobilita_1  Stvrty_den_Erasmus_Mobilita_2  Stvrty_den_Erasmus_Mobilita_3

Čítať Ďalej

Erasmus+

Spolufinancované Európskou úniou prostredníctvom programu Erasmus+

Názov projektu

Jednakost u različitosti nacionalnih manjina (Rovnosť v rozmanitosti národnostných menšín)

            V máji 2023 sme ukončili spoluprácu s partnerskými školami z Chorvátskej republiky – Základná škola Josipa Ružičku – Končanica, Českej Republiky Základná škola Šafaříkova – Valašské Meziříčí.

Cieľom projektu bolo priblížiť žiakom život známych osobností a kultúru národnostných menšín, konkrétne slovenskej a chorvátskej na území Českej republiky, českej a chorvátskej v Slovenskej republike, českej a slovenskej v Chorvátskej republike.

Popri práci na projekte k jednotlivým zadaniam, sme si našli čas aj na upevňovanie medzinárodných kamarátskych vzťahov pri rôznych športových aktivitách.

V rámci prvej Mobility v Chorvátsku sa žiaci naučili pracovať v IKT programoch Kahoot, Wordwall, Propyx, v ktorých vytvárali kvízy významných osobností jednotlivých národnostných menšín.

Druhá Mobilita sa uskutočnila na Slovensku v meste Ružomberok – Základná škola Klačno, kde žiaci vytvorili v programe Canva plagáty a brožúry k témam, s ktorými pracovali na prvej Mobilite.

Záverečná Mobilita prebehla v Českej republike na Základnej škole Šafaříkova, kde žiaci natočili videá k zadaným témam.

Ukončenie projektu sa realizovalo v Prahe v spolku Československého ústavu zahraničia, ktorého  poslaním je starostlivosť o zahraničných krajanov, podpora a uľahčenie ich národných a kultúrnych stykov so starou vlasťou, udržiavanie národného povedomia.

Rozlúčka žiakov zo všetkých troch krajín bola veľmi emotívna, videli sme aj slzičky smútku.

Veríme, že ukončením projektu sa naša spolupráca nekončí a v budúcnosti absolvujeme ďalšie podobné projekty.

Erasmus+_1  Erasmus+_2  Erasmus+_3

Čítať Ďalej

Tretí deň Erasmus - Mobilita

Tretí deň na Mobilite v ČR - žiaci prezentujú vytvorené videá v Zámku u Žerotinu. Prezentácie sa zúčastnila aj viceprimátorka Valmezu.

Treti_den_Erasmus_Mobilita_1  Treti_den_Erasmus_Mobilita_2  Treti_den_Erasmus_Mobilita_3

Druhý deň Erasmus - Mobilita

Druhý deň Erasmus - Mobilita v Českej republike. Práca na videách k známym osobnostiam národnostných menšín pokračuje. Žiaci vytvárajú videá v IKT programe Pinacle, následne tvoria so žiakmi z ČR a Chorvátska titulky v ich rodnom jazyku.

Druhy_den_Erasmus_Mobilita_1  Druhy_den_Erasmus_Mobilita_2 

Prvý deň Erasmus - Mobilita

Prvý deň Erasmus -Mobilita v Českej republike. Začíname usilovne pracovať na zadaných témach projektu Jednakost u razlicitosti nacionalnih manjina.

Prvy_den_Erasmus_Mobilita_1 

Erasmus+ 2023

V týždni od 23.01.2023 - 27.01.2023 prebehla druhá mobilita projektu Erasmus+ pod názvom Jednakost u različitosti nacionalnih manjina (Rovnosť a rozmanitosť národnostných menšín). Mobilita sa uskutočnila na Základnej škole Klačno v Ružomberku. V rámci mobility pracovali žiaci z Českej republiky, Chorvátskej republiky a žiaci Základnej školy Klačno na zadaných témach, s ktorými začali pracovať už na prvej mobilite v Chorvátsku.

Cieľom 2. mobility bolo v grafickom programe Correl vytvoriť vzdelávacie materiály – plagáty, brožúry k osobnostiam národnostných menšín. Tieto budú využité ako doplnkový vzdelávací materiál pre žiakov. Na záver týždňa žiaci v Mestskom úrade v Ružomberku prezentovali výsledky svojich prác, kde sme usporiadali výstavu plagátov a brožúr, ktoré žiaci v rámci druhej mobility vytvorili.

Tretia mobilita nás čaká v Českej republike na Základnej škole Šafařikova, Valašské Meziříčí, kde žiaci natočia videá k osobnostiam národnostných menšín.

Erasmus+_2023_1  Erasmus+_2023_2  Erasmus+_2023_3

Čítať Ďalej

ERASMUS+ 2022

5.6.2022-13.6.2022 vycestovali žiaci našej školy v rámci projektu Erasmus+ do Chorvátska, kde navštívili mesto Daruvar, známe ako mesto s najpočetnejším zastúpením českej menšiny v Chorvátsku. Projektu sa zúčastnili spolu s našimi žiakmi aj žiaci zo Základnej školy Šafaříkova z Valašského Meziříčí. Spoločne navštívili školu v Končanici, neďaleko mesta Daruvar, kde sa učili pracovať s IKT programami Kahoot, Propyx, Wordwall, v ktorých vytvárali kvízy o osobnostiach českých, slovenských, chorvátskych menšín zastúpených v Česku, Slovensku a Chorvátsku. Žiaci nadviazali nové priateľstvá, spoznali ich zvyky, ochutnali chorvátske špeciality. Dopoludnia navštevovali vyučovanie, kde okrem kvízov vytvárali v Google Forms ankety. Okrem vyučovania spoznali a videli krásne miesta na ostrove Pašman. Navštívili sme kláštor sv. Kozmu a Damiána, postavený v 12. storočí, boli sme na vyhliadke Straža nad Tkonom - táto rozhľadňa bola dôležitým miestom, odkiaľ bol sledovaný Pašmanský a Zadarský kanál, videli sme nádherné Plitvické jazerá.

Nezabudli sme ani na plytké zátoky s krásnymi plážami.

ERASMUS_2022_1  ERASMUS_2022_2  ERASMUS_2022_3

Čítať Ďalej

Erasmus+

Spolufinancované z programu EÚ

Názov projektu: Equality in the diversity of national minorities (prekl.: Rovnosť v rozmanitosti národnostných menšín)

Číslo projektu:

Začiatok projektu: 1.11.2020

Koniec projektu: 31.10.2022

Doba trvania: 24 mesiacov

Základná škola Češka osnovna škola Josipa Ružičke Končanica vytvorila v rámci programu Erasmus+ projekt, v ktorom prizvala ku spolupráci základnú školu z Českej republiky a takisto našu základnú školu.

Čítať Ďalej

Akvárium

Od začiatku školského roka, po získaní finančného príspevku od Mondi SCP, a.s., sa vestibul našej školy zmenil na nepoznanie. Vybudovali sme akvárium s efektnou prístupovou zónou. Po zimných prázdninách nás v akváriu privítali rybičky, ktoré si zvykajú na svoje nové prostredie.
Okrem estetickej funkcie bude akvárium plniť aj vzdelávaciu funkciu ako súčasť vyučovacieho procesu. Vypestovaný a odchovaný materiál sa môže použiť k demonštrácii na vyučovaní, na laboratórnym prácam. Akvárium poskytne našej škole jednu z mála možností, ako vytvoriť malý ekosystém a pozorovať prirodzené procesy v prírode. Žiaci na ňom môžu pozorovať rôzne nároky organizmov na životné podmienky. Podrobnejším štúdiom organizmov sprostredkuje pozorovať zmeny v priebehu roka a ich postupnosť.

Čítať Ďalej

Okolie, ktoré nám môžu závidieť...

Ozdobou školského areálu sú okrasné skalky, ktoré počas celého roka menia vzhľad podľa obdobia rastu a kvitnutia okrasných rastlín - modrice, tulipány, narcisy, nevädze, ľalie, kosatce, chryzantémy, zlatý dážď, orgován, astry, aksamietnice. Na skalke nájdeme včelu medonosnú, sršňa obyčajného aj babôčky, vidlochvosta a domov si tu našla aj jašterička. V školskom areáli sa nachádzajú aj umelo vytvorené jazierka, kde nájdeme chránené kosatce žlté, vachtu trojlistú, lukas a veľa vodného hmyzu - potápnik obrúbený, komár, korčuliarka, vážky a šidlá. V átriu sú umiestnené cudzokrajné dreviny - vavrínovce, figovník, granátové jablko, štedrec, vistéria, vŕba. V rámci projektu Liptovská ekologická záhrada boli vysadené ihličnaté dreviny - borovica, smrek, jedľa, smrekovec. Z listnatých drevín v záhrade nájdeme napr. javor, liesku, dub, jaseň, jarabinu, brezu. Nachádzajú sa tu aj byliny - jahoda, fialka, pľúcnik, skorocel, brečtan.

01  02  03

Čítať Ďalej

Uznanie od Európskej komisie

Náš projekt s názvom Inovácia vzdelávania a kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov v prírodovedných predmetoch na základnej škole, ktorý sme realizovali s podporou Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“) v období od marca 2009 do augusta 2010 sa dočkal ďalšieho významného ocenenia. Na základe Výročnej správy Operačného programu vzdelávanie si Európska komisia vybrala náš projekt a zaradila ho do on-line katalógu best practice projektov ESF. Katalóg si môžete prezrieť, keď kliknete sem. Toto uznanie patrí všetkým členom tímu, ktorí sa na realizácii projektu podieľali. Pre tých, ktorí o realizácii tohto unikátneho projektu nemajú dostatok informácií, dávame do pozornosti stránku www.zahrada.zsklacnork.sk

Mluvíme jinou řečí, no stále si rozumieme

skcz

Naša Základná škola v období od novembra 2012 do júna 2013 realizuje s partnerskou Základnou školou Šafaříkova z Valašského Meziříčí v Českej republike projekt s názvom Mluvíme jinou řečí, no stále si rozumieme. Ide o projekt s podporou európskych finančných mechanizmov v celkovom objeme 20.000,-EUR, konkrétne ide o Fond mikroprojektov Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Ide o vyvrcholenie dvojročnej prípravy spoločného projektu, na ktorej participovali obidve strany. Počas realizácie projektu žiaci obidvoch základných škôl absolvujú dva trojdenné výmenné pobyty, ktoré budú nabité atraktívnym programom. Zo športových aktivít môžeme spomenúť cyklotúry, korčuľovanie, lyžovanie či splavovanie rieky Oravy, z kultúrno-náučných návštevy múzeí, galérií, pamiatok a v neposlednom rade aj žiacke diskotéky. Zavŕšením celého projektu je stretnutie učiteľov obidvoch škôl v pohraničí, kde veríme, že vzniknú dlhotrvajúce priateľstvá, a to tak osobné ako aj profesionálne. Koniec tohto projektu totiž v žiadnom prípade neznamená koniec spolupráce s našimi zahraničnými priateľmi... 

Spolupráca so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p.

Hoci oficiálny koniec realizácie ESF projektu bol 31. augusta 2010, my stále pokračujeme v rozvíjaní pôvodných aktivít projektu. Najviac sme hrdí na moderné prírodovedné laboratórium s veľkým množstvom nových binokulárnych mikroskopov, stereoskopov a iných špičkových zariadení a tiež na Liptovskú ekologickú záhradu, v rámci ktorej sme vysadili približne 800 kusov drevín a rastlín z ôsmich prevažne prirodzených rastlinných spoločenstiev Liptova. V posledných dňoch sme do našej mokrade doplnili kmeň vŕby, za čo sa chceme poďakovať vedeniu aj pracovníkom ružomberskej prevádzky Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.

Viac informácií o projekte nájdete na www.zahrada.zsklacnork.sk

Počítače pre rodičov vo vestibule školy

Vážení rodičia,
do priestorov vestibulu školy sme umiestnili dva počítače zakúpené z prostriedkov EÚ, aby sme Vám umožnili vyhľadať si na internete rôzne informácie podľa Vašej potreby. Ide predovšetkým o údaje súvisiace so vzdelávaním Vašich detí (stránka školy, internetová žiacka knižka, stránky úradov, ...). Internetové pripojenie je zabezpečené proti nevhodnému obsahu. Pre spustenie počítačov spravidla stačí pohýbať myšou. Z pochopiteľných dôvodov sú priestory vestibulu školy monitorované kymerovým systémom v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Veríme, že naše služby budú pre Vás prínosom... 

Zdravie v školách 2009

Autor projektu: PaedDr. Miloš Smetana, Mgr. Eva Jacková

Zdravie detí a s tým súvisiaci dnešný životný štýl je pre každú školu v poslednom období  veľkou výzvou. Okrem rôznych aktivít v tejto oblasti sme sa preto rozhodli uchádzať sa o finančné prostriedky projektu Ministerstva školstva SR  s názvom "Zdravie v školách". Vzhľadom na široký záber a kreatívne prevedenie aktivít sme boli úspešní a získali sme 2 770,-€ na podporu výchovy ku zdravému životnému štýlu. Tieto peniaze použijeme prevažne na nákup učebných pomôcok nácviku prvej pomoci, divadelných rekvizít, tlačených príručiek a DVD titulov, sanitárnych zariadení pre žiakov. Budeme sa tiež snažiť formou besied so žiakmi prebudiť v nich záujem o svoje zdravie aj zdravie iných a zvýšiť tak kvalitu života.

Čítať Ďalej

Jazykové laboratóriá 2009

Autor projektu: PaedDr. Miloš Smetana

Pre podporu vyučovania cudzích jazykov Ministerstvo školstva SR každoročne otvára výzvu pre budovanie moderných jazykových laboratórií na základných a stredných školách. Naša škola uspela v tomto projekte a okrem novej jazykovej učebne so štrukturovanou audiokabelážou a modernou didaktickou technikou ponúka v rámci projektu svoje služby aj širokej verejnosti. Nezamestnaným ženám a ženám na materskej dovolenke poskytneme možnosť zadarmo absolvovať kurz základov anglického jazyka. Získané finančné prostriedky 10 545,-€  preto okrem zvýšenia kvality vyučovania cudzích jazykov v škole priaznivo ovplyvnia život celého mikroregiónu.

Čítať Ďalej

Sme najúspešnejšia škola v projektoch podporujúcich vzdelávanie

Naša škola aj tento školský rok uspela pri podávaní projektov, ktoré každoročne vyhlasuje Ministerstvo školstva SR. Kvalitu myšlienky a projektu sme potvrdili pri nasledovných projektoch: Jazykové laboratóriá 2009, Zdravie v školách 2009, Otvorená škola - oblasť športu 2009. Aktivity projektov, ktoré budeme realizovať na jeseň 2009 prispejú ku skvalitneniu výučby v predmetných oblastiach. Minulý školský rok sme uspeli v projektoch Enviroprojekt 2008, Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2008, Otvorená škola - oblasť športu 2008, Športové triedy 2008. Za posledné tri roky sme boli úspešní spolu v deviatich rozvojových projektoch MŠ SR, kde sme využili finančné prostriedky vo výške približne 1 000 000,- Sk (33 194,- €). 

Čítať Ďalej

Športové triedy 2008

Autor projektu: PaedDr. Miloš Smetana, Mgr. Ján Gálik

Pre podporu športu Ministerstvo školstva SR  z rozpočtu uvoľnilo finančné prostriedky v celkovej výške 30mil. Sk. Cieľom projektu bolo zvýšiť počet športových tried, rozšíriť základňu pre výber mimoriadne talentovanej mládeže s cieľom úspešnej športovej reprezentácie SR a zlepšenie podmienok pre zabezpečenie športovej prípravy žiakov v športových triedach. Futbalové triedy majú vďaka úspechu našich učiteľov možnosť všeobecne rozvíjať svoj talent nielen pri futbale, ale aj v ostatných kolektívnych športoch - basketbal, volejbal, florbal a iné. Naša škola získala 115 000,-Sk  vďaka kvalitnému projektu, pričom väčšina financií bola použitá na nákup športového zariadenia.

Čítať Ďalej

Profilácia školy s podporou Európskeho sociálneho fondu

Vďaka výbornej myšlienke a kvalitnej príprave sme získali financie vo výške 2 737 220,-Sk (90 859,- €) v rámci Operačného programu Vzdelávanie opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. V našom projekte, ktorý trval od marca 2009 do augusta 2010, sme sa zamerali na podporu prírodovedných predmetov a na výučbu anglického jazyka novými metódami (integrovanie cudzieho jazyka do prírodovedných predmetov). Areál školy sme pretvorili na Liptovskú ekologickú záhradu s viac ako 800 jedincami prirodzených rastlinných druhov Liptova. Okrem toho sme vybudovali nové prírodovedné laboratórium, kde sa deti naučia pracovať s najmodernejšími prístrojmi. Sme pyšní na úspech tohto projektu, nakoľko sme jediná škola v širokom okolí, ktorá vypracovala a aj realizuje projekt bez podpory externých firiem, ktoré za participovanie na projekte inkasujú tisícky eur na úrovni 10% celkových výdavkov projektu. Viac informácie na stránke projektu www.zahrada.zsklacnork.sk  

Otvorená škola - oblasť športu 2009

Autori projektu: PaedDr. Miloš Smetana, Mgr. Ján Gálik

Ministerstvo školstva SR vyhlásilo v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu na školách,  samosprávnymi krajmi a krajskými školskými úradmi projekt Otvorená škola pre oblasť športu . Cieľom vyhlasovaného projektu bolo vytvoriť zo školy centrum športu a zaktivizovať organizovanie pohybových aktivít  mládeže a občanov v danom regióne. Naša škola sa dostala medzi úspešných žiadateľov o finančné prostriedky v júli 2009. V rámci projektu sme žiakom našej školy sprístupnili športoviská počas letných prázdnin. Deti zo sídliska tak mali možnosť zmysluplne tráviť svoj voľný čas pod odborným vedením pri rôznych športových aktivitách.

Čítať Ďalej

Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2008

Autor projektu: PaedDr. Miloš Smetana Ministerstvo školstva SR z rozpočtu vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2008“. Naša škola získala 100 000,-Sk  prostredníctvom kvalitného projektu, kde hlavným cieľom bolo rozvíjať čitateľskú gramotnosť našich žiakov. Podobné projekty sú vyhlasované každý školský rok, úspešné školské knižnisňce sa následne elektronicky prepoja na Slovenskú pedagogickú knižnicu, ktorá zastrešuje akvizičnú činnosť na školách. Rôznymi aktivitami projektu budeme zvyšovať čitateľskú kultúru našich žiakov počas školského roka 2008/09. Takáto činnosť je pre deti veľmi prospešná.

Čítať Ďalej

Enviroprojekt 2008

Autor projektu: PaedDr. Miloš Smetana

Ministerstvo školstva SR vyčlenilo prostriedky na program pre financovanie projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania Enviroprojekt 2008. Dotácie bolo možné poskytnúť subjektom so zameraním svojej činnosti na environmentálnu výchovu a vzdelávanie detí a žiakov základných a stredných škôl a školských zariadení. Naša škola bola úspešná pri návrhu vlastného environmentálneho programu zameraného na implementáciu jednotlivých tém a vytváranie správnych postojov a konania žiakov k životnému prostrediu. Škola získala finančné prostriedky vo výške 100 000,-Sk. Projekt sme realizovali v predmete fyzika počas školského roka 2008/09.

Čítať Ďalej

Otvorená škola - oblasť športu 2008

Autori projektu: PaedDr. Miloš Smetana, Mgr. Ján Gálik
Ministerstvo školstva SR vyhlásilo v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu na školách,  samosprávnymi krajmi a krajskými školskými úradmi projekt Otvorená škola pre oblasť športu . Cieľom vyhlasovaného projektu bolo vytvoriť zo školy centrum športu a zaktivizovať organizovanie pohybových aktivít  mládeže a občanov v danom regióne. Naša škola sa dostala medzi úspešných žiadateľov o finančné prostriedky v júli 2008. V rámci projektu sme žiakom našej školy sprístupnili športoviská počas letných prázdnin. Deti zo sídliska tak mali možnosť zmysluplne tráviť svoj voľný čas pod odborným vedením pri rôznych športových aktivitách.

Čítať Ďalej

Počítače od Mondi SCP, a.s. 2008

Autor projektu: PaedDr. Miloš Smetana

Základná škola získala v marci 2008 pätnásť počítačových zostáv značky Compaq od spoločnosti Mondi Business Paper SCP, a. s. Ručná výroba papiera v severoslovenskom meste Ružomberok, kde sa terajší závod nachádza, sa začala už v 17. storočí, postavením malej fabriky na papier. Dodnes prešla mnohými vývojovými zmenami až kým sa v roku 2004 nestala súčasťou medzinárodnej skupiny Mondi, ktorá s 51%-ným podielom akcií vlastní závod spoločne so slovenským akcionárom ECO-INVEST. Spoločnosť každoročne podporuje miestne školy darovaním použitej výpočtovej techniky, ktorá má pre vzdelávacie účely veľmi dobré parametre.

Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2007

Autori projektu: PaedDr. Miloš Smetana, Mgr. Ivana Vaníková

Ministerstvo školstva SR vyhlásilo verejnú výzvu na predkladanie žiadostí k projektu „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania na rok 2007“. V rámci výzvy bolo Ministerstvu školstva SR predložených 1126 projektov, čo predstavuje 25,7% z celkového počtu zariadení školského stravovania v rámci Slovenskej republiky. Na základe stanovených kritérií komisia vybrala 72 úspešných projektov. Do projektu ministerstva bola naša škola vybratá na základe vypracovaného písomného projektu dňa 8. decembra 2007. Kvalitou predloženého projektu sme potvrdili, že našou priorítou je kvalitné stravovanie žiakov, ktorí navštevujú Základnú školu.

Čítať Ďalej

Digitálni Štúrovci 2006

Autor projektu: PaedDr. Miloš Smetana

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vyhlásilo verejnú výzvu na predkladanie projektov o poskytovaní dotácií na účely informatizácie spoločnosti pre podporu vzdelávacích aktivít pre zvyšovanie vzdelanosti v oblasti informačných a komunikačných technológií špecifických skupín obyvateľstva, ktoré zvýšia pripravenosť širokých skupín obyvateľstva na život v informačnej a vedomostnej spoločnosti. Do projektu Digitálni Štúrovci bola naša škola vybratá na základe predloženého písomného projektu dňa 10. apríla 2006. Kvalitou predloženého projektu škola potvrdila, že jednou z jej priorít je kvalitné vzdelávanie v oblasti moderných informačných technológií.

Čítať Ďalej

Miniihrisko s umelým povrchom 2005

Autor projektu: PaedDr. Mojmír Šrobár

Dňa 24. septembra 2005 o 11. hodine sa v areáli Základnej školy na sídlisku Klačno v Ružomberku uskutočnilo slávnostné otvorenie miniihriska za účasti predstaviteľov samosprávy, štátnej správy a sponzorov. Miniihrisko predstavuje kompaktnú plochu s rozmermi 33 x 18 m a je zhotovené v rámci projektu SFZ a UEFA "Výstavba futbalových miniihrísk", ktorý bol vyhlásený v roku 2004. Miniihriská sú budované z odolných, trvácnych, ľahko udržiavateľných materiálov (drevo, plast, hliník). Sú nenáročné na údržbu. Povrch miniihriska tvorí umelý trávnik vyplnený kremičitým pieskom. Celková hodnota miniihriska je 30 711 EUR a bude slúžiť pre žiakov Základnej školy.

Čítať Ďalej

Infovek 2004

Koordinátor projektu: PaedDr. Miloš Smetana

Projekt Infovek odštartoval ako iniciatíva nevládnej a neziskovej organizácie Asociácie projektu Infovek v roku 1999. Postupne získaval podporu nielen laickej a odbornej verejnosti, ale i parlamentu, ministra školstva a Vlády SR. Cieľom projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu na Slovensku pre život v informačnej spoločnosti 21. storočia tak, aby táto generácia bola konkurencieschopná na formujúcom sa globálnom trhu práce. Najvýznamnejším priestorom na prípravu je škola. Aby bola škola schopná zrealizovať túto náročnú úlohu, musí sa prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (IKT) premeniť z tradičnej školy na modernú školu tretieho tisícročia.

Čítať Ďalej

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.