Aktuálne...

Enviroprojekt 2008

Autor projektu: PaedDr. Miloš Smetana

Ministerstvo školstva SR vyčlenilo prostriedky na program pre financovanie projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania Enviroprojekt 2008. Dotácie bolo možné poskytnúť subjektom so zameraním svojej činnosti na environmentálnu výchovu a vzdelávanie detí a žiakov základných a stredných škôl a školských zariadení. Naša škola bola úspešná pri návrhu vlastného environmentálneho programu zameraného na implementáciu jednotlivých tém a vytváranie správnych postojov a konania žiakov k životnému prostrediu. Škola získala finančné prostriedky vo výške 100 000,-Sk. Projekt sme realizovali v predmete fyzika počas školského roka 2008/09.

Náš projekt s názvom "Počítačom podporované mobilné laboratórium" bol zameraný na propagáciu ochrany životného prostredia. Žiaci mali možnosť pracovať s modernými meracími prístrojmi, ktoré sa dnes používajú aj v priemysle. Bolo zaujímavé sledovať prácu žiakov, ktorí sa do realizácie projektu zapojili. Deti priamo v teréne merali niektoré parametre životného prostredia (UV žiarenie, prítomnosť kyslíka a oxidu uhličitého vo vzduchu, prítomnosť nitrátov a dusičnanov v pôde a vodných tokoch, pH dažďovej vody, hluk prostredia, ...). Žiaci pritom pracovali s notebookom, ktorým ovládali jednotlivé senzory aplikačným softwarom v anglickom jazyku. Zaujímavé bolo tiež použitie dátového zariadenia s dotykovým displejom - tiež v anglickom jazyku. Deti sa teda okrem pôvodného zámeru (ochraňovať životné prostredie) naučili pracovať aj s modernou meracou technikou.

Cieľom projektu bolo vychovať zo žiakov ľudí zodpovedných za svoje činy voči prírode, ľudí schopných kedykoľvek vyjadriť svoj názor, prípadne nesúhlas s devastovaním životného prostredia. Deti mali možnosť priamo v teréne si overiť, do akej miery je prostredie, v ktorom žijú znečistené. Niektoré výsledky boli veľmi prekvapivé. Žiakov práca v prírode veľmi bavila. Takouto netradičnou formou sa naučia veľa nového. S realizáciou projektu sme boli veľmi spokojní, nakoľko životné prostredie je pre budúce generácie jeden z kľúčových faktorov a mladí ľudia sa musia naučiť ho chrániť. Pre nahliadnutie sú k dispozícii niektoré výsledky našich meraní - kliknite tu.

1  2  3  4

Rozpočet projektu:

100 000 Sk --- Ministerstvo školstva SR
  25 000 Sk --- Základná škola

enviro1  enviro2  enviro3

enviro4  enviro6  enviro6

enviro7  enviro8  enviro9

enviro10  enviro11  enviro12

enviro13  enviro14  enviro15

enviro16  enviro17  enviro18

enviro19  enviro20  enviro21

enviro22  enviro23  enviro24

enviro25  enviro26  enviro27

enviro28  enviro29  enviro30

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.