Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2008

Autor projektu: PaedDr. Miloš Smetana Ministerstvo školstva SR z rozpočtu vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2008“. Naša škola získala 100 000,-Sk  prostredníctvom kvalitného projektu, kde hlavným cieľom bolo rozvíjať čitateľskú gramotnosť našich žiakov. Podobné projekty sú vyhlasované každý školský rok, úspešné školské knižnisňce sa následne elektronicky prepoja na Slovenskú pedagogickú knižnicu, ktorá zastrešuje akvizičnú činnosť na školách. Rôznymi aktivitami projektu budeme zvyšovať čitateľskú kultúru našich žiakov počas školského roka 2008/09. Takáto činnosť je pre deti veľmi prospešná.

Náš projekt bol zameraný na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti našich žiakov, nakoľko Slovenskí žiaci v európskych testoch práve v tejto oblasti obsadzujú nelichotivé priečky. Na našej škole je už viac rokov v prevádzke školská knižnica, ktorá zastrešuje aktivity podobného typu. V kvalitne spracovanom projekte "Moderná knižnica" sme vo veľkej konkurencii slovenských škôl uspeli a získali sme finančnú dotáciu. Vďaka zapojeniu sa do projektu, ktorého vyhlasovateľom bolo Ministerstvo školstva SR, čerpala naša škola z rozpočtu tohto ministerstva finančné prostriedky v celkovej výške 100 000,-Sk. Z týchto prostriedkov sa škola v rámci projektu zaviazala kúpiť hlavne nová knihy a aktuálne publikácie a taktiež počítačovú zostavu vrátane potrebného softwaru Clavius pre školskú knižnicu.

Cieľom projektu je propagácia čítania ako takého. Žiaci 1. a 2. stupňa sa zúčasnili množstva podujatí, ktoré pre nich pripravila vedúca školskej knižnice PaedDr. Alena Huntošová v spolupráci s pani učiteľkami, ktoré vyučujú literatúru. Zo všetkých spomeňme exkurziu v Hviezdoslavovom múzeu, besedu so spisovateľom p. Chovanom, besedu v Liptovskom múzeu, prednes vlastnej literárnej tvorby, prípravu divadelného predstavenia, nacvičenie vianočnej besiedky, či zútuľňovanie priestorov školskej knižnice vlastnými výtvarnými dielami. Do realizácie projaktu sa zapojilo asi 200 žiakov našej školy. Všetky aktivity mali veľký úspech hlavne vďaka učiteľom 1. stupňa a učiteľom literatúry, ktorí tento projekt podporili a využili svoju kreativitu na podporu správneho čítania našich žiakov. Deťom sa aktivity veľmi páčili, začali sa viac zaujímať o literatúru a čítanie, zvýšil sa počet členov školskej knižnice, čo pozitívne ovplyvňuje celý vzdelávací ale aj výchovný aspekt ich  vlasnej cesty za vzdelaním.

Druhá časť nášho projektu bola zameraná na zjednodušenie administrácie výpožičiek a evidencie dokumentácie prostredníctvom informačných technológií. Prostredníctvom dotácie z projektu sme zakúpili počítačovú zostavu, ktorá sa používa výhradne na účely školskej knižnice. Knižničný software Clavius umožňuje používať pri práci s knihami čiarové kódy, ktoré potom výrazne uľahčujú celkovú činnosť v knižnici. Oproti pôvodnému stavu došlo ku značnému zefektívneniu práce a deti majú možnosť v škole si vyskúšať a na vlastnej skúsenosti zažiť modernú školskú knižnicu.

Rozpočet projektu:

100 000 Sk --- Ministerstvo školstva SR
  10 000 Sk --- Základná škola

kniznica1  kniznica2  kniznica3

kniznica4  kniznica5  kniznica6

kniznica7  kniznica8  kniznica9

kniznica10  kniznica11  kniznica12

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.