Aktuálne...

Jazykové laboratóriá 2009

Autor projektu: PaedDr. Miloš Smetana

Pre podporu vyučovania cudzích jazykov Ministerstvo školstva SR každoročne otvára výzvu pre budovanie moderných jazykových laboratórií na základných a stredných školách. Naša škola uspela v tomto projekte a okrem novej jazykovej učebne so štrukturovanou audiokabelážou a modernou didaktickou technikou ponúka v rámci projektu svoje služby aj širokej verejnosti. Nezamestnaným ženám a ženám na materskej dovolenke poskytneme možnosť zadarmo absolvovať kurz základov anglického jazyka. Získané finančné prostriedky 10 545,-€  preto okrem zvýšenia kvality vyučovania cudzích jazykov v škole priaznivo ovplyvnia život celého mikroregiónu.

Náš projekt „Cudzí jazyk zvyšuje naše šance“ bol zameraný hlavne na rozvoj jazykových schopností žiakov našej školy v oblasti cudzích jazykov. Cieľovou skupinou boli okrem žiakov školy aj nezamestnané ženy prípadne aj ženy na materskej dovolenke, pre ktoré sme zorganizovali bezplatné kurzy základov anglického jazyka v rosahu 50 hodín. Takéto aktivity im umožňujú nahliadnuť do tajov anglického jazyka a prípadne ich motivujú ku pokračovaniu vzdelávania v tejto oblasti. Tieto vedomosti im určite budú osožné v ďalšom živote - či už niekde na dovolenke v zahraničí, pri čítaní návodov v cudzom jazyku alebo aj pri hľadaní zamestnania.

Z prostriedkov projektu bola okrem spomínaného kurzu hradená aj moderná počítačová zostava vrátane systému interaktívnej tabule e-Beam. Táto technika umožní meniť metódy vyučovania na viac zaujímavé a deťom bližšie. Okrem tejto techniky bola inštalovaná aj kompletná audiotechnika so sluchovým rozvodom a ozvučením celej miestnosti. Tento systém umožňuje lepšiu komunikáciu učiteľa so žiakmi a tiež medzi žiakmi navzájom. Vďaka tomu, že žiaci majú na ušiach sluchátka, počujú iba sami seba prípadne niekoho, koho im učiteľ nastaví. Takto môžu pracovať napríklad vo dvojiciach alebo v rôznych skupinách, môžu počúvať zvuk distribuovaný z CD prehrávača alebo z počítača. Takáto forma výučby je opäť pre žiakov nová , a preto ich aktivizuje a motivuje ku zvýšenému záujmu, ktorý sa prejaví aj vo vyučovaní cudzích jazykov. Prístup do tejto modernej učebne majú všetci žiaci školy.

Rozpočet projektu:

9 745,- € --- Ministerstvo školstva SR
   800,- € --- Základná škola

jazlab1  jazlab2  jazlab3

jazlab1  jazlab2  jazlab3

jazlab1  jazlab2  jazlab3

jazlab1  jazlab2  jazlab3

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.