Aktuálne...

Zdravie v školách 2009

Autor projektu: PaedDr. Miloš Smetana, Mgr. Eva Jacková

Zdravie detí a s tým súvisiaci dnešný životný štýl je pre každú školu v poslednom období  veľkou výzvou. Okrem rôznych aktivít v tejto oblasti sme sa preto rozhodli uchádzať sa o finančné prostriedky projektu Ministerstva školstva SR  s názvom "Zdravie v školách". Vzhľadom na široký záber a kreatívne prevedenie aktivít sme boli úspešní a získali sme 2 770,-€ na podporu výchovy ku zdravému životnému štýlu. Tieto peniaze použijeme prevažne na nákup učebných pomôcok nácviku prvej pomoci, divadelných rekvizít, tlačených príručiek a DVD titulov, sanitárnych zariadení pre žiakov. Budeme sa tiež snažiť formou besied so žiakmi prebudiť v nich záujem o svoje zdravie aj zdravie iných a zvýšiť tak kvalitu života.

V rámci projektu sme spolu so žiakmi druhého stupňa pripravili ku Svetovému dňu zdravej výživy ochutnávku ovocia, nástenku na školskej chodbe, na ktorej boli vystavené práce detí, ktoré projekty pripravili po absolvovaní prednášok o zdravej výžive. Prednášky sa uskutočnili v spoluprái s pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši. Žiaci druhého stupňa prostredníctvom divadelného predstavenia ukázali svojim mladším spolužiakom, ako sa majú správnestravovať a hravou formou poukázali na dôležitosť raňajok v detskom jedálničku. Prvý december je Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) vyhlásený ako Svetový deň boja proti HIV/AIDS. Aj my sme tento rok prvýkrát vyjadrili solidaritu v boji proti tejto chorobe a zapojili sme sa do kampane Červené stužky viacerými aktivitami (umiestnením plagátu kampane na viditeľnom mieste, premietnutím filmu ANJELI žiakom ôsmeho a deviateho ročníka, tvorbou počítačových prezentácií na hodinách biológie, zapojením sa do výtvarnej súťaže pre základné školy, realizáciou prednášok na tému HIV/AIDS, reláciou v školskom rozhlase, vytvorením propagačnej nástenky na školskej chodbe, školskou prehliadkou literárnych prác na tému "Najväčšia hodnota môjho života", tvorbou a nosením červených stužiek v týždni od 23.11 do 1.12.2009). Deti sa teda okrem pôvodného zámeru (nácvik prvej pomoci a osveta zdravej výživy) naučili aj niečo nové o civilizačných ochoreniach a o boji spoločnosti proti nim. Žiaci, ktorí sa v zdravotníckom krúžku učia poskytovať prvú pomoc a ošetrovať rôzne poranenia, zúročili svoje vedomosti a predviedli poskytovanie prvej pomoci ostatným žiakom školy. Ošetrovali nielen malé poranenia, ale popasovali sa aj so stavmi, ktoré ohrozujú život človeka - veľké krvácania, zástava dýchania, bezvedomie a iné.

Z rozpočtu projektu sme zakúpili aj dávkovače tekutého mydla, ktoré sme spolu s uterákmi dali do každej triedy na druhom stupni. Ide o oveľa hygienickejší spôsob umývania rúk ako pri použití bežného mydla. Treba tiež spomenúť výhody automatu na vodu, ktorý slúži pre zamestnancov pri poradách na doplnenie pitného režimu. Tento automat dokáže vodu nielen zohrievať, ale aj chladiť. Preto je príjemným osviežením v letných mesiacoch a naopat zahreje v časoch nízkych teplôt.

Cieľom projektu bolo vychovať zo žiakov ľudí zodpovedných za svoje zdrravie a zdravie iných. Žiakov práca na aktivitách projektu veľmi bavila. Takouto netradičnou formou sa naučia veľa nového. S realizáciou projektu sme boli veľmi spokojní, nakoľko zdravie je to najdôležitejšie, čo máme. Preto sa najmä mladí ľudia musia naučiť chrániť ho.

Rozpočet projektu:

2 600,- € --- Ministerstvo školstva SR
   170,- € --- Základná škola

zdravie1  zdravie2  zdravie3

zdravie1  zdravie2  zdravie3

zdravie1  zdravie2  zdravie3

zdravie10  zdravie2  zdravie3

zdravie1  zdravie2  zdravie3

zdravie1  zdravie2  zdravie3

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.