Aktuálne...

Okolo Sidorova

Nádherné babie leto si vychutnali žiaci 5.A a 5.F v piatok 18. októbra na prírodovednej exkurzii okolo Sidorova. Cestou riešili aj zaujímavé úlohy o lesnom ekosystéme – poznávali dreviny, huby, plody, etáže lesa, dokonca obidve triedy mali aj svojich „zapisovateľov“, aby na nič nezabudli a všetky informácie mali riadne zaznamenané. Táto „túrička“ overila aj kondíciu každého z nás, príjemne unavila, no určite aj pozitívne naladila.

Okolo_Sidorova_1  Okolo_Sidorova_2  Okolo_Sidorova_3

Čítať Ďalej

DEŇ STROMOV

Planéta Zem je domovom pre viac ako 23 000 rôznych druhov stromov. Ich dôležitosť pre náš život je nesporná. Okrem toho, že produkujú kyslík, majú aj ďalšie zásluhy na kvalitu nášho života. Tak napríklad strom dokáže absorbovať až 48 kilogramov oxidu uhličitého ročne! Za svoj život tak každý jeden strom zadrží aj tonu tejto klímu ohrozujúcej látky. Presne kvôli tomu by sme ich význam nemali prehliadať. Myšlienka osláv Dňa stromov vznikla už v 19. storočí v americkej Nebraske v hlave novinára J. Sterlinga Mortona a postupne sa rozšírila do celého sveta. V stredoeurópskych krajinách si DEŇ STROMOV pripomíname 20. októbra. Vtedy tu panujú vhodné klimatické podmienky na ich vysádzanie.

Vysadili ste aj vy nejaký stromček? Či už áno alebo nie, v tieto jesenné dni by to bol viac než dobrý nápad!

Den_stromov_1   

Babie leto nad Švošovom

Vo štvrtok, 17.10.2019 sa triedy 7.A, B, F a 8.F vybrali preskúmať náučný chodník nad Švošovom. Počasie nám mimoriadne prialo a pri desiatich náučných tabuliach sme sa dozvedeli mnoho informácií o miestnom ekosystéme. Za sprievod a ochranu pred všakovakými dravcami ďakujeme pracovníčke Ľubochnianskej lesnej správy Martinke Kútnikovej.

Babie_leto_nad_Svosovom_1  Babie_leto_nad_Svosovom_2  Babie_leto_nad_Svosovom_3

Čítať Ďalej

Jaskyňa Domica

Dňa 10.10.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie do „Pýchy Gemera“- jaskyne Domica. Spoznali najznámejšiu a najdlhšiu jaskyňu Národného parku Slovenský kras, ktorá je vďaka svojej unikátnej výzdobe zaradená do Zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o vzniku vápencových útvarov, o nezastupiteľnej úlohe vody, ktorá vytvorila túto podzemnú krásu. Dievčatám pripravili adrenalínový zážitok lietajúce netopiere, ktoré sú v tejto jaskyni hojne zastúpené. Napriek náročnej kľukatej ceste autobusom sa domov vrátili obohatení o krásne zážitky a suveníry.

Jaskyna_Domica_1  Jaskyna_Domica_2  Jaskyna_Domica_3

Čítať Ďalej

ŽIARSKOU DOLINOU....

Babie leto je v plnom prúde a predpoveď na utorok 15.10. nám sľubuje krásny deň. Neváhame teda, obúvame si turistické topánky a vyrážame do Žiarskej doliny. Slniečko hreje a cestu nám spríjemňuje smreková vôňa. Pásmo lesa končí a pred nami sa vypínajú majestátne vrchy Západných Tatier. Žiarska chata je už na dohľad. Posilníme sa teplým čajom a po krátkej pauze sa vydáme k Šarafiovému vodopádu, odkiaľ sa nám naskytnú nádherné výhľady na celú dolinu. Spravíme posledné zábery, užijeme farebné výhľady a pomaly sa vraciame naspäť k autobusu. Síce trošku unavení, ale spokojní a plní zážitkov vyrážame domov.

8.A, 6.A, 5.B

Ziarskou_dolinou_1  Ziarskou_dolinou_2  Ziarskou_dolinou_3

Čítať Ďalej

"Už sa psíka nebojím" - 2.A a 2.B

Minulý týždeň navštívila našich druháčikov pani Katarína Janovová so svojím psíkom menom Kimi. Porozprávala a názorne nám spolu s Kimi predviedla základné zásady, ako sa správať ku psíkom, aby to bolo bezpečné. Najprv nám pripomenula, že zvieratká majú oveľa lepší sluch a čuch ako my. Deti sa naučili: ako nechať psíka, aby si ich oňuchal a spoznal ich, čo robiť, aby na nás neskákal, ako správne ku psíkovi pristupovať a ako ho hladkať. Deti si tiež zopakovali, ako sa správať, ak prechádzame okolo psíka za plotom, čo robiť, ak sa dva psy pustia do seba alebo ak nájdeme psíka, ktorý nikomu nepatrí. Nakoniec všetci dali malej Kimi zaslúženú odmenu. Pani Janovoá tak spolu s Kimi pomohla žiakom budovať si správny vzťah k zvieratkám a upevnila povedomie o dodžiavaní bezpečného správania, za čo jej patrí poďakovanie.

Uz_sa_psika_nebojim_1  Uz_sa_psika_nebojim_2  Uz_sa_psika_nebojim_3

Čítať Ďalej

Európsky týždeň športu

Vo štvrtok, 3.10.2019, si žiaci nášho druhého stupňa schuti zašportovali. V rámci Európskeho týždňa športu sme pre nich pripravili štrnásť zaujímavých súťaží. Po záverečnom spočítaní bodov sme dospeli k tomuto poradiu: Na 3. mieste sa umiestnila 9.A, 2. miesto obsadila 8.F a celkovými víťazmi za rok 2019 sa stali žiaci z 9.B. Gratulujeme nielen víťazom, ale aj všetkým zúčastneným za výborné výkony a snahu.

Europsky_tyzden_sportu_1  Europsky_tyzden_sportu_2  Europsky_tyzden_sportu_3

Čítať Ďalej

Druháci v Galérii Ľ. Fullu

"Učiť sa dá nielen v škole, ale kdekoľvek". O tom sa presvedčili aj naši druháci, ktorí sa v piatok 4.10. zúčastnili programu v Galérii Ľ. Fullu pod názvom "Vyučovanie v Galérii". Žiaci si prostredníctvom pozorovania obrazov upevňovali vedomosti zo slovenského jazyka, matematiky a popri tom sa spontánne oboznámili s dielami nášho významného rodáka a umeleckého maliara Ľ. Fullu. Popri tom si nemohli nevšimnúť charakteristické črty jeho tvorby, názvy jeho významných diel - a rozvíjať tak svoj vzťah k výtvarnému umeniu. Tvorcom programu preto patrí naše poďakovanie.

Druhaci_v_Galerii_LFullu_1  Druhaci_v_Galerii_LFullu_2  Druhaci_v_Galerii_LFullu_3

Čítať Ďalej

September a 4.A trieda

Prázdniny ubehli ako voda a My sme sa stali štvrtákmi. Mesiac september bol okrem opakovania učiva tretieho ročníka plný „bezpečnosti“.

Prvý týždeň sme sa zúčastnili podujatia v Čutkovskej doline „Bezpečne do školy.“

10. septembra prednášky venovanej nášmu zdraviu a správnej životospráve.

25. septembra sme navštívili detské dopravné ihrisko v Ružomberku, kde sme si pripomenuli základné dopravné predpisy a zajazdili na bicykloch.

 

September_a_4A_trieda_1  September_a_4A_trieda_2  September_a_4A_trieda_3

Čítať Ďalej

JE LEPŠIE RAZ VIDIEŤ AKO VIACKRÁT POČUŤ

Pod týmto heslom organizujeme chemickú exkurziu pre našich deviatakov. Tento školský rok sme ju stihli absolvovať už na začiatku októbra. V praxi sme si overili to, čo sme počuli na vyučovacích hodinách chémie, fyziky, ale aj informatiky a matematiky. Týmto ďakujeme spoločnosti ESOX, že nám umožnila lepšie spoznať svet plastov a ich využitie v každodennom živote.

 

Je lepsie_raz_vidiet_ako_viackrat_pocut_1  Je lepsie_raz_vidiet_ako_viackrat_pocut_2  Je lepsie_raz_vidiet_ako_viackrat_pocut_3

Čítať Ďalej

RECYKLUJEME !

A preto sa nám – chlapcom zo 6.F triedy podarilo vyzbierať rekordných 588,6 kg papiera. Najväčšie množstvo papiera priniesol Marek Škuta (400 kg). Veľká vďaka patrí rodičom a firme ADAM SPORT Ružomberok, ktorá sponzorovala krásne odmeny pre najaktívnejších žiakov v každej triede našej školy.

Recyklujeme_1   

RASTÚ!!!

V piatok 13. septembra mala 6. A trieda šťastie na množstvo zaujímavých informácií o hubách Liptova. Pracovníci Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pár dní pred 2 – dennou výstavou zbierali v lesoch a na lúkach v tomto čase rastúce exempláre. A našli toho neúrekom – jedlé, nejedlé, jedovaté, bežné i vzácne, v tráve, v machu, na kôre stromov, nádherne voňajúce i odporne páchnuce...všetkých možných farieb a tvarov. Zanietene a trpezlivo nás previedli výstavou a mnohých z nás prekvapili pestrosťou tejto tajomnej ríše našej prírody. Ďakujeme.

Rastu_1  Rastu_2  Rastu_3

Čítať Ďalej

Záujmové útvary / krúžky/ CVČ , ktoré sa budú konať v priestoroch ZŠ Klačno v šk. roku 2019/2020

Gymnastika I. /1.- 2. ročníky/ - Mgr. Zuzana Socháňová

Gymnastika  II.  /3. - 9. ročníky/ - Mgr. Zuzana Socháňová

Dobrodružný    / žiaci  4.A/ -  Mgr. Zuzana Smiešková

Počítačový ml.   I. stupeň / 1. - 4.roč. / - p. Tatiana Juhasová

Čitateľský / výber /I. st. - Mgr. Lýdia Gejdošová/

REA /1. – 9. ročníky/ I. a II. stupeň - p. Ivana Cingelová

 

Počítačový starší  II. stupeň /5. – 9. roč./ - p. Tatiana Juhasová

Čitateľský  II. Stupeň - Mgr. Eva Jacková

Varenie a pečenie II. stupeň - Mgr. Denisa Verhelstová

Zvedavci / žiaci  - 9.A/ - Mgr. Dáša Fabiánová

Matematický - 9. ročníky - Mgr. Vladimíra Filipová

Futbalový -  7. ročníky - Mgr. Lukáš Strelka

Volejbalový  I. / 5. – 7. ročníky/ - Mgr. Ján Gálik

Volejbalový II. / 8. - 9. ročníky/ - Mgr. Ján Gálik

 

Po obdržaní prihlášky a vzdelávacieho  poukazu /od triedneho učiteľa/, vypísané a podpísané tlačivá zákonným zástupcom /rodičom/  je potrebné vrátiť triednemu učiteľovi do 15. septembra.

Krúžková činnosť začína od 1.10.2019!  Deň a hodinu konania upresnia vedúci ZÚ.

HURÁ DO ŠKOLY, NIKTO SA UŽ NEBOJÍ

Dnes sme sa po dlllllhých mesiacoch opäť stretli a bolo si čo povedať. Oprášili sme TRIEDNE PRAVIDLÁ, KOMUNIKAČNÝ KANÁL, SÚŤAŽ V SKOKU DO REČI.... Poniektorých " mrle žrali", ale vydržali. A čuduj sa svete, vraj prídu aj zajtra. Tak, hor sa do práce! Všetci sa Vás už nevieme dočkať. PS: mali DÚ....a pozrite ako si ju VÄČŠINA splnila. Inšpirujte sa :-).

3.A

Hura_do_skoly_nikto_sa_uz_neboji_1  Hura_do_skoly_nikto_sa_uz_neboji_2  Hura_do_skoly_nikto_sa_uz_neboji_3

Čítať Ďalej

Zápisný lístok stravníka pre bežné stravovanie na školský rok 2019/2020

Zápisný lístok stravníka pre bežné stravovanie na školský rok 2019/2020 si môžete stiahnuť TU.

Výška poplatku za obed je stanovená nariadením mesta vo VZN č. 4/2019.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.
SÚHLASÍM