Aktuálne...

Sme najúspešnejšia škola v projektoch podporujúcich vzdelávanie

Naša škola aj tento školský rok uspela pri podávaní projektov, ktoré každoročne vyhlasuje Ministerstvo školstva SR. Kvalitu myšlienky a projektu sme potvrdili pri nasledovných projektoch: Jazykové laboratóriá 2009, Zdravie v školách 2009, Otvorená škola - oblasť športu 2009. Aktivity projektov, ktoré budeme realizovať na jeseň 2009 prispejú ku skvalitneniu výučby v predmetných oblastiach. Minulý školský rok sme uspeli v projektoch Enviroprojekt 2008, Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2008, Otvorená škola - oblasť športu 2008, Športové triedy 2008. Za posledné tri roky sme boli úspešní spolu v deviatich rozvojových projektoch MŠ SR, kde sme využili finančné prostriedky vo výške približne 1 000 000,- Sk (33 194,- €). 

Pre ilustráciu ponúkame zoznam úspešných projektov za posledné roky (dotácia + spolufinancovanie):

1.  Digitálni Štúrovci 2006 100000,-Sk  13000,-Sk
2.  Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2007  38000,-Sk  2000,-Sk
3.  Otvorená škola - oblasť športu pre rok 2008  55000,-Sk  0,-Sk
4.  Enviroprojekt 2008  100000,-Sk  25000,-Sk
5. Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2008  100000,-Sk     10000,-Sk
6. Športové triedy - zlepšenie podmienok v existujúcich športových triedach 2008  115000,-Sk   10000,-Sk
7. Jazykové laboratóriá 2009  9745,-€  800,-€
8. Zdravie v školách 2009   2600,-€  170,-€
9. Otvorená škola - oblasť športu pre rok 2009    1700,-€  0,-€

Od roku 2006 sa na našej škole projektami Ministerstva školstva SR zaoberáme koncepčne pod záštitou zástupcu riaditeľa školy PaedDr. Miloša Smetanu, ktorý pri tvorbe a realizácii projektov spolupracuje s ostatnými vyučujúcimi.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.